Zřícenina hradu Kalich

412 01, Třebušín
Třebušín/Památky - Třebušín
Na místě dnešního hradu Kalich původně stávala dřevěná tvrz německých rytířů, kterou Jan Žižka roku 1421 dobyl a nechal zde vystavět kamenný hrad, který mu později sloužil jako základna proti výpadům Sasů a Zikmunda z Vartenberka. Žili zde Žižkovi sourozenci Anežka a Josef, i jeho ovdovělá dcera s dětmi.

Po Janově smrti v roce 1424 hrad zdědil jeho bratr Jaroslav. Roku 1437 Kalich oblehl a následně dobyl Zikmund Lucemburský. Hrad měl být zbořen z obavy před loupežníky, kteří by se tu mohli usídlit, avšak od tohoto plánu Zikmund nakonec ustoupil. Během následujících let se tu vystřídalo několik majitelů, mezi které patřil například Vilém z Ilburka. Naposledy se o Kalichu zmiňují písemné doklady v roce 1470. Poté už pouze chátral.

Zbytky hradu Kalich se nacházejí asi 200 metrů nad vesnicí Třebušín na Litoměřicku a patří mezi naše kulturní památky. Dochovaly se zbytky zdí, brány a strážní věže a také sklep s valenou klenbou. Zajímavé jsou dodnes dochované cesty, zpevněné terasami z lámaného čediče. Ty se pod hradem spojovaly do jedné, chráněné předsunutým opevněním s okrouhlou baštou obklopenou příkopem. Tyto cesty umožňovaly rychlou přepravu vojsk i dodávky zásob a střeliva. Jedna z nich je stále sjízdná.

Z hradu se zachovaly zbytky zdí. Volně přístupný.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz