Zřícenina hradu Jivno

270 61, Klíčava
Klíčava/Památky - Klíčava
Nenápadná zřícenina Jivna leží v křivoklátském polesí mezi Zbečnem a Lány. První zpráva o hradu Jivno pochází z roku 1551, kdy hejtman Jan Žďárský ze Žďáru požádal arciknížete Ferdinanda o povolení kopat ve zřícenině hradu. Arcikníže na průzkum uvolnil 150 zlatých pod podmínkou, že polovina nálezu připadne jemu. Další doklad pochází z období okolo roku 1686, kdy panství kupoval Arnošt z Valdštejna. V soupisu jeho majetku je na seznamu opuštěných míst uveden i hrad Jivno.

Základnu hradu tvořil protáhlý obdélník, rozdělený zdí na menší části. Předpokládá se, že hrad měl věž, která vyrůstala z obvodové obranné zdi. Obytná část měla tři křídla. Archeologické průzkumy z let 1904 a 1927 doložily i existenci klenuté kaple s pilíři na jižní straně.

Zřícenina je nepřístupná z důvodu blízkého zdroje pitné vody.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz