Zřícenina hradu Jevišovice

671 53, Jevišovice
Jevišovice/Památky - Jevišovice
Zdejší větev pánů z Kunštátu trpěla ve 14. století nedostatkem majetku – o jevišovický hrad se tedy podle dochovaných zápisů dělilo šest rodin. Z roku 1409 se dochovala zmínka o Petrovi a Jindřichovi z Jevišovic, protože byli lapeni a v Brně popraveni za loupeže.

Hynek Jevišovický, další člen rodu, se v roce 1404 spolu s dalšími nepřáteli uherského krále Zikmunda a rakouského vévody Albrechta IV. účastnil obrany Znojma před jejich vojsky. Když pak v roce 1408 zemřel, jevišovická větev rodu se postupně radikalizovala, takže jejich hrad nakonec roku 1421 Albrecht IV. oblehl, dobyl a nechal jej rozbořit. Hrad už pak obnoven nebyl. Poslední dochovaná zmínka o něm je z roku 1448. Nejspíše na základě těchto událostí vznikl na protějším ostrohu hrad nový, kterému se dnes říká Starý zámek. Ze severozápadní části hradního jádra je na něj krásný výhled přes řeku.

Do předhradí zaniklého hradu Jevišovice se vstupovalo z jihovýchodu. Cesta dále vedla přes zhruba čtrnáctimetrový příkop k bráně do hradu s palácem. Zde stávala zřejmě i věž hradního jádra. Dodnes se zachoval reliéf jádra, pozůstatky lícované zdi na severní straně či zbytky stavení na jihozápadě.

Ze zámku se zachovaly nepatrné zbytky zdí. Na zříceninu je volný přístup.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz