Zřícenina hradu Jestřebí (Habstein, Krušina)

471 61, Jestřebí
Jestřebí/Památky - Jestřebí
Tento pozoruhodný hrad, který byl postaven počátkem 15. století, dobyli roku 1426 spolu s blízkou Českou Lípou husité. Existují však zmínky o osídlení oblasti ještě z mnohem dřívější doby. Hrad dostal do péče hejtman Jindřich Hlaváč z Dubé. Po něm zde sídlil Čeněk z Dubé, který odtud pořádal loupeživé výpravy na sever, do Lužice. Protože sám na tyto větší akce nestačil, domlouval se na společném tažení s Vartemberky a Mikešem Pancířem ze Sloupu.

Šest dotčených lužických měst nakonec vytvořilo alianci a provedlo trestnou výpravu do Čech. Čeněk z Dubé to zřejmě předjímal, neboť předtím hrad Jestřebí urychleně prodal veliteli litoměřické posádky Janu Smiřickému, který byl později popraven za zradu krále.

Od jeho potomků koupil skalní pevnost v roce 1491 Kryštof z Vartemberka. Od roku 1547 je však již hrad zmiňován jako pustý. Od 18. století vesničané rozebírali zdivo, až způsobili několik sesuvů skály. I když byly v 19. století provedeny romantizující úpravy hradu, sesuvy kvůli drobné těžbě pískovce pokračovaly.

Zřícenina hradu Jestřebí je dnes volně přístupná a z obce k ní vede značená cesta. Od paty masivu k horní části napočítá návštěvník 77 schodů. Počáteční část tohoto schodiště prochází bývalou hradní studnou. Na horní plošině se zachoval zbytek asi půl metru vysokého hrazení a cimbuří. Historik Tomáš Durdík jej popisuje ve své knize jako jednu z „nejsvébytnějších“ forem skalního hradu vůbec.

Na podzim roku 2009 se zřítila další část hradu. Po půl roce zabezpečovacích prací je zřícenina hradu Jestřebí opět veřejnosti přístupná.

Zřícenina. Volný přístup.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz