Zřícenina hradu Chudý hrádek

470 02, Sušice, Tel.: +420 487 870 201, podatelna@mestoduba.cz
Sušice/Památky - Sušice
Za zakladatele Chudého hrádku jsou považováni Berkové z Dubé, jejich správa hrádku se datuje od druhé poloviny 14. století. Hrádek se měl stát novým sídelním místem jejich panství. V první polovině 16. století jej od rodů Berků získávají Vartenberkové. Jejich rod však byl po bitvě na Bílé hoře perzekvován za podporu českých odbojných stavů. O několik desítek let později je místo již uváděno jako pusté.

Archeologický průzkum na místě hrádku objevil starší stopy slovanského hradiště. To využívalo tuto strategickou polohu a sloužilo jako strážní místo. Jediná přístupová cesta k hradišti vedla z jihu. Chudý hrádek, vystavěný v dobách středověku, využil tohoto místa podobně strategicky. Dodnes lze u zříceniny nalézt například kus zachovalého sklepení, je patrná i hluboká kopaná studna a v předpolí vystupují z terénu sypané valy.

Archeologové se domnívají, že hrádek měl dvě předsunuté, nejspíše dřevěné věže. Stejně tak hradební zdi byly pravděpodobně ze dřeva. Jsou zde zřejmé stopy po poškození požárem.

Zřícenina je volně přístupná.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz