Zřícenina hradu Choustníkovo Hradiště

544 42, Choustníkovo Hradiště, Tel.: +420 381 592 117, obec.choustnik@volny.cz
Choustníkovo Hradiště/Památky - Choustníkovo Hradiště
Choustníkovo hradiště patřilo pánům z Choustníka, kteří vlastnili i hrad Choustník na Táborsku. Zbytky hradiště se nachází asi 4,5 kilometru východně od Dvora Králové. Z původního hradiště se do dnešních dnů částečně dochovaly klenuté sklepy a zbytky bergfritu, obranné věže.

V mladší historii sloužilo Choustníkovo hradiště jako sýpka, klášter a sídlo hraběte Jana Šporka. Od 18. století chátralo. Šporkové hrad obývali do té doby, než si nechali postavit hrad Kuks. Hrabě Jan Špork nechal podle písemných pramenů Choustníkovo hradiště opravit někdy kolem roku 1679. Panství na počátku 17. století patřilo i Albrechtu z Valdštejna, který jej ale záhy postoupil rodu Trčků.

Původním zakladatelem hradiště byl Heřman z Choustníka, který působil u královského dvora jako nejvyšší komorník. Jeho bratr Beneš se stal nejvyšším písařem a královským hejtmanem ve Slezsku. Rod však záhy vymírá po meči.

Rod Choustníků získal údajně přízeň krále Vladislava II. v době, kdy česká vojska obléhala italské Milano. Protože se prý jako první objevili na hradbách tohoto města, dal jim král do rodového erbu žebřík jako památku na jejich čin.

Terenní náznaky. Volně přístupno.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz