Zřícenina hradu Holštejn

679 13, Holštejn, Tel.: +420 723 135 139, ou.holstejn@holstejn.eu
Holštejn/Památky - Holštejn
Hrad Holštejn byl založen roku 1268 Hartmanem, synem moravského pána Crhy z Celbovic. Na začátku 14. století hrad koupil Vok I. z Holštejna.

Rod Holštejnů zasedal třeba u zemských soudů a je uváděn i na četných veřejných listinách království. Vok IV. padl v Praze v bitvě mezi husity a katolíky a jeho syn majetek postupně rozprodal.

Ještě před vypuknutím husitské vzpoury se hrad negativně zapsal do dějin. Během moravských markraběcích válek na přelomu 14. a 15. století se Vok III. a Vok IV. v této době bezpráví, válek a přímočarých krádeží prováděných oddíly najatých žoldnéřů všech stran silně angažovali na straně markraběte Jošta. Jejich oddíly přepadávaly pocestné a zavírali je do hladomorny ve vápencové skále pod Holštejnem. Pocestní byli v této zazděné jeskyni vězněni, dokud nezaplatili výkupné. Hladomorna se zachovala dodnes a v roce 2011 byl obnoven také umělý komín, který ji spojoval s hradem.

Jako chátrající je hrad uváděn někdy od roku 1493, kdy ho získal Hynek z Popůvek. Později ho zdědila jeho dcera Markéta a od roku 1531 se o něm píše jako o pustém hradě.

Zbytky staveb i hradeb jsou dnes dobře dostupné po červené značce přímo z přilehlé vesnice Holštejn.

Zřícenina hradu je volně přístupná.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz