Zřícenina hradu Házmburk

Purkrabská, 411 17, Libochovice, Tel.: +420 606 175 052, hrad.hazmburk@usti.npu.cz
Libochovice/Památky - Libochovice
Zřícenina hradu Házmburk

zricenina-hradu-hazmburk-5.jpg
Nedobytná pevnost, kde měly být uschovány české korunovační klenoty. Místo, které inspirovala Karla Hynka Máchu a dodnes inspiruje i další romantiky. Nepřehlédnutelná dominanta hradu na vrcholu čedičového kopce nedaleko Libochovic. Zřícenina hradu je chráněna jako kulturní památka České republiky. Od druhé poloviny 16. století hrad uváděn jako pustý.
Mapa - Zřícenina hradu Házmburk

Purkrabská, 411 17, Libochovice

Telefon: +420 606 175 052
E-mail: hrad.hazmburk@usti.npu.cz
Web: http://www.hrad-hazmburk.cz


Hrad Hazmburk se stal se předmětem zájmu českých romantických literátů jako byl Mácha nebo Svatopluk Čech. Rané známky osídlení blízkého okolí spadají do 5 tisíciletí před naším letopočtem. V období starší doby železné se pak dle archeologických nálezů nacházelo opevněné hradiště přímo na vrcholu kopce. První zmínka o hradišti či opevnění se objevuje již v Dalimilově kronice, která jí přisuzuje do majetku rodu Lučanů. Druhý název kopce Klepý pak podle některých pramenů vychází z pověsti, kdy měly nejspíš verbálně lucké ženy přinutit své ustupující bojující muže z palisád k protiútoku a následnému vítězství.

Středověký hrad byl postaven pravděpodobně rodem Lichtenburků někdy ve 14. století. Někteří badatelé ale spojují založení hradu s králem Václavem II. a datují jej do konce 13. století. Kolem roku 1300 se pak majitelem panství a hradu stal Václav z Lichtenburka. Posléze hrad získává směnou král Jan Lucemburský. V jeho držení, ale hrad a panství nezůstává dlouho. Hrad se posléze stěhuje do majetku pána Zbyňka Zajíce z Valdeka a na Žebráce. Ten hrad přejmenovává podle své heraldické tradice na Hazmburk, a to podle svého jména Zajíc (německy Hase).

V období husitských válek se pak hradní pán přidává na stranu katolíků a císaře Zikmunda. O dobytí hradu se husitská vojska pokoušela celkem třikrát, ale pokaždé bezúspěšně. Pravděpodobně i díky tomu chtěli stoupenci českého krále nechat na Hazmburku schovat korunovační klenoty z chrámu Svatého Víta. Rod Zajíců však posléze přenesl těžiště své vlády do zámku Budyně nad Ohří. Hrad tak pozbyl svého sídelního významu a začal chátrat. V první polovině 14. století posléze majetky získávají Šternberkové a v 17. století Dietrichštejnové.

Hrad byl v roce 1945 zestátněn. Hrad Hazmburk byl jeden z největších opevněných hradů své doby. Jeho pozice na těžko přístupném vrcholu z něj činila prakticky nedobytnou pevnost. Jeho historickou dominantu tvořily dvě věže, které byly navzájem spojeny dvoudílnou zástavbou. V době husitských válek pak hrad zabíral plochu 5100 metrů čtverečních. Opevnění je rozděleno do tzv. dolního a horního hradu. Dolní hra pak sloužil jako předsunuté opevnění chránící přístupovou cestu. Není jasné, která z těchto dvou částí vznikala jako první.

  Otvírací dny Čas
Duben St - Ne 10:00 - 17:00
Květen Út - Ne 10:00 - 18:00
Červen Út - Ne 10:00 - 18:00
Červenec Út - Ne 10:00 - 18:30
Srpen Út - Ne 10:00 - 18:30
Září Út - Ne 10:00 - 18:00
Říjen St - Ne 10:00 - 16:00

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz