Zřícenina hradu Frymburk

Hradní, 549 22, Nový Hrádek, Tel.: +420 725 044 901, hrad-frymburk@seznam.cz
Nový Hrádek/Památky - Nový Hrádek
Historie hradu Frymburk sahá do 13. století. Mezi nejznámější vlastníky přilehlého panství patřili bratři Štěpán a Jan z Dobrušky. Jejich rod se vymezil například proti upálení Jana Husa. Později se však Jan Městecký z Opočna, Štěpánův syn, přidal na stranu císaře Zikmunda, bojoval proti husitům v bitvě u Sudoměře a byl poražen.

Jan Městecký z Opočna proslul především jako člověk velmi dravý, který využil každé příležitosti ke svému prospěchu. Díky neustálým změnám svých postojů získal přezdívku „Korouhvička“. Je považován za jednoho z nejkrutějších lidí své doby – byl to právě on, kdo roku 1415 vyplenil Opatovský klášter a umučil jeho opata, na svědomí má i kruté masakry v Přelouči či Chotěboři. Později však i na něj dochází a za podporu Zikmundových vojsk přichází o majetky, jeho hrad je vypleněn a vypálen husity.

Od první poloviny 15. století se novými majiteli hradu Frymburk stávají Trčkové z Lípy. V 17. století pak byl hrad vypálen a zničen švédským vojevůdcem Bannerem. Od 17. století vlastnili hrad a přilehlá panství Colloredové z Mansfeldu. Těsně po druhé světové válce byl hrad znárodněn, v 90. letech 20. století se hradu ujala skupina nadšenců a začala o zříceninu pečovat. Byly vykáceny náletové dřeviny a chystá se oprava jihozápadního nároží hradu.

Hrad je otevřen příležitostně při kulturních akcích pořádaných městysem Nový Hrádek, Společností ochránců památek ve vých. Čechách, eventuelně majiteli hradu. Individuální prohlídku je možné si domluvit na telefoním čísle 725 044 902. Bohužel, momentálně nejsme schopni zajistit Vaši bezpečnost, proto je vstup na Frymburk na vlastní nebezpečí.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz