Zřícenina hradu Drahotuše (Drahotuš)

785 01, Libavá
Libavá/Památky - Libavá
Zbytky středověkého hradu Drahotuše, jiným názvem Drahotuš či Drahotuch, se nacházejí severovýchodně od města Lipník nad Bečvou. Zřícenina je ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá a je chráněna jako kulturní památka České republiky.
Raná historie hradu je spojena se jménem maršálka Bohuše z Drahotuš. Ten získal přilehlé panství jako odměnu za vojenskou službu králi Přemyslu Otakarovi II. Mezi dalšími majiteli hradu byl i markrabě Jan Jindřich. Roku 1416 král Václav IV. věnoval hrad Drahotuše pánu Lackovi z Kravař.

Posledním majitelem ještě obyvatelného sídla byl Vilém z Pernštejna. Po roce 1476 hrad ztrácí svou sídelní funkci a posléze zaniká.

Zřícenina je volně přístupná. Zachovány zbytky zdí.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz