Zřícenina hradu Cvilín

794 01, Krnov-Cvilín, Tel.: +420 554 614 612, infocentrum.krnov@seznam.cz
Krnov-Cvilín/Památky - Krnov-Cvilín
Strategicky výhodnou polohu zdejšího pravěkého hradiska využívali ještě v 10. a 11. století Slované. Hrad Cvilín nechal na tomto místě pravděpodobně postavit český král koncem 13. století. První zmínky o hradu pocházejí z roku 1253 ze zakládací listiny Horního Benešova. Hrad tehdy náležel rodu Benešovců. Beneš z rodu Benešovců se psal z Lobensteina, dle staršího názvu hradu.

Roku 1284 přešel hrad Cvilín do správy opavského vévody Mikuláše a po rozdělení knížectví v roce 1377 získal hrad Jan I. Hrad pak prošel rukama několika majitelů. V roce 1474 byl poničen vojsky Matyáše Korvína. Začal tehdy chátrat a opraven byl až v 16. století díky Jiřímu ze Šelmberka, který získal krnovské knížectví v roce 1506. Ten ho pak roku 1523 prodal markraběti Jiřímu Hohenzollernskému, který sice ještě chvíli pokračoval v opravách, ale záhy hrad opustil a přesunul se do Krnova, kde si nechal vybudovat nové sídlo v renesančním slohu.

Hrad Cvilín pak ještě sloužil krátkou dobu krnovským knížatům jako místo odpočinku po lovu. Definitivně byl opuštěn po třicetileté válce. Nastalo období chátrání, umocněné v roce 1861, kdy bylo zdivo rozebráno na stavbu silnice do Petrovic. I přesto se ze zdí dodnes dochovalo poměrně mnoho, včetně torza mohutného bergfritu.

Zřícenina je volně přístupná.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz