Zřícenina hradu Burkvíz

793 95, Město Albrechtice-Burkvíz
Město Albrechtice-Burkvíz/Památky - Město Albrechtice-Burkvíz
O hradu se nedochovaly žádné písemné informace, ale předměty nalezené při archeologickém průzkumu datují jeho vznik na přelom 14. a 15. století. Není však vyloučena ani možnost, že byl hrad vybudován už kolem roku 1050 za panování knížete Břetislava I., aby chránil severní moravské hranice.

Jisté je, že ke zničení Burkvízu došlo v roce 1474, kdy do Slezska přitáhla vojska Matyáše Korvína, která trestala stoupence Jiřího z Poděbrad. A právě Jiří Stoš, tehdejší majitel albrechtického panství, mezi ně patřil. Burkvíz byl po dvou dnech obléhání dobyt, rozbořen a k jeho obnově pak již nikdy nedošlo.

Do dnešních dnů se dochoval jen náznak příkopu a val. V opevněném areálu zůstaly patrné zbytky hradeb a kamenného ostění studny.

Zřícenina je volně přístupná.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz