Zřícenina hradu Březín

331 01, Březín
Březín/Památky - Březín
Dodnes neznáme ani přesnou historii ani původní jméno tohoto hradu. Nejčastěji bývá spojován se sídlem Ivana z Bržína, o kterém se písemné zprávy z roku 1321 zmiňují jako o majiteli zdejší vsi Bržín (ves se později přejmenovala na Březín, jak jej známe dnes). Ivan byl nejspíše příslušníkem rodu pánů z nedalekých Nečtin, německy Preitensteinu.

Ve 30. letech 14. století byl majetek rozdělen na tři části. První připadla majitelům hradu Preitenstein u obce Nečtiny, druhá pánům z Bržína a majitelem třetí části se stal kameník Oldřich. Od roku 1401 je uváděn jako jediný majitel Jindřich z Bržína, ale místo hradu je uváděno jako hradiště − hrad tak v té době pravděpodobně již nestál.

Od 60. let 20. století pracoval na jedné straně kopce kamenolom. Během archeologických průzkumů, které byly prováděny pro záchranu zbytků hradu, zde byly nalezeny zbytky hradby a části středověkých zbraní, např. dýky, tesáky a střely do kuší, což nasvědčuje obléhání hradu, po kterém byl připojen k Preitensteinu. Kvůli odtěžení kopce se bohužel už nic víc nedozvíme.

Volně přístupný. Z hradu se nedochovaly ani terenní náznaky.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz