Zřícenina zámku Brnky u PrahyVes Brnky k roku 1233 byla majetkem Svatojiřského kláštera na Pražském hradě.

Na počátku husitské revoluce se ves dostala pod správu Starého Města pražského, jehož majetkem zůstala až do roku 1547. Tehdy zde byly tři dvory, které staroměstští pronajímali, zastavovali či prodávali různým osobám.

Po roce 1620 byly Brnky vypleněny a roku 1641 prodány. Po jedenácti letech koupil ves s tvrzí i vším příslušenstvím novoměstský měšťan doktor lékařství Jan Křtitel Birka z Birkenštejna a jeho žena Apolena Víznerová z Nevítkova. Manželé Birkovi patrně začali s přestavbou tvrze na zámek. Roku 1661 postoupili Brnky s příslušenstvím a všemi právy rektorovi novoměstské jezuitské koleje Janovi z Vrbna i jeho nástupcům v hodnosti rektorské. Rok poté jezuité zámek dostavěli do podoby, jakou s malými změnami udržel do současnosti. Rektor zámek používal jako „lusthaus“.

Zámek je dvoupatrová budova. Jižní díl přízemí a 1. patro kaple, střední díl tvoří síň se schodištěm. Severní díl představuje spíž s kuchaní. První patro tvoří velká světnice a ve druhém patře jsou dva pokoje. Nad kaplí ve 2. patře byl situován reprezentační hodovní sál, který byl pojmenován „šenktiš“. Podle dochovaného písemného ohodnocení prodejního z roku 1719 byla na střeše zámku dřevěná věž: „Střecha opatřena vížkou a v ní zvonec, kterým se na mši svatou a proti mračnům zvoní“.

V letech 1721–23 byla prováděna barokní přestavba. Severně od zámku zůstal nedokončený velký sklep. V té době koupil Brnky polní maršál zbrojmistr Damián Jan Sickingen, který začal přestavovat severní čtvrtý díl půdorysu nad rozestavěným sklepem. Stavbu dokončil říšský hrabě Caretto-Millesim. Zámek byl většinou obýván jen správcem majetku, důraz byl kladen na hospodářský dvůr. Novorenesanční přestavba byla provedena v 70.-80. letech 19. století. Poslední dílčí úpravy zámku j sou z roku 1931. Od Millesimů Brnky koupil bývalý zdibský hostinský František Vobořil, majitel Klecany.

Roku 1861 byl majitelem Martin Brabec z Prahy. Tehdy ke statku patřil zámek, vinopalna, pivovar a jeden poplužní dvůr.

Zámek Brnky je velmi cenná architektonická památka a je nemovitou kulturní památkou. Zámek Brnky je v současné době v havarijním stavu.

Zřícenina zámku Brnky je volně přístupná po celý rok.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz