Zřícenina hradu Andělská hora

364 71, Andělská Hora
Andělská Hora/Památky - Andělská Hora
První zmínky o hradu se datují do roku 1402. V období husitských válek jej vlastnil pán Jakoubek z Vřesovic. Na počátku 15. století hrad získal rod pánů z Házmburka od rodu Rýzmburků. Ti jej vystavěli nejspíše jako strategickou baštu pro ochranu svého rozsáhlého panství v okolí Karlových Varů. Rýzmburkové politicky bojovali s králem Václavem IV.

Stavebně jej upravoval Zbyněk Zajíc z Házmburka, bratr pražského arcibiskupa Zajíce, a jeho nástupci na Andělské hoře, páni z Plavna.

Další budoucnost hradu pak poznamenalo dobytí Andělské hory Švédy v roce 1635. Po tomto roce byl poškozený hrad částečně udržován, ale na počátku 18. století, kdy došlo k masivnímu požáru, byl opuštěn.

Původní, nejstarší část hradu sestává z nejspíše obytné a obranné čtverhranné věže. Přestavby za Zbyňka Zajíce z Házmburka a pánů z Plavna, při kterých vznikl i obytný palác, byly realizovány pravděpodobně stavitelem, který se hlásil k východoněmecké škole.

Hrad pro svou obranu plně využíval geomorfologii okolí. Do dnešních dnů se zachovala pouze zřícenina hradu na strmé skále.

Zřícenina je volně přístupná. Zachovány zbytky zdí.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz