Zaniklý zámek Smrčina

351 23, Smrčina
Smrčina/Památky - Smrčina
V roce 1690 nechal Karel Josef Zedtwitz ve Smrčině postavit barokně laděný zámek, dle pramenů z větší části dřevěný. Budova byla jednopatrová, později byla ještě o jedno patro rozšířená a sloužila jako letní sídlo rodu Zedtwitzů. V těsné blízkosti zámku vyrostlo několik hospodářských budov a hospoda.

Na přelomu 19. a 20. století proběhla kompletní přestavba zámku na jednokřídlovou budovu se třemi rizality. Poté začal zámek kvůli nedostatku financí na údržbu chátrat a teprve ašský průmyslník Wilhelm Fischer jej v roce 1911 nechal kompletně zrekonstruovat. Po roce 1945 však zámek zpustl do té míry, že musel být v roce 1963 srovnán se zemí. Zůstala z něj pouze silážní jáma.

Exteriéry jsou volně přístupné.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz