Zaniklý hrad Vlčí hrádek

407 59, Vlčí Hora, Tel.: +420 412 336 142, info@brtniky.cz
Vlčí Hora/Památky - Vlčí Hora
Vlčí hrádek patřil pravděpodobně Berkům z Dubé, kteří spravovali okolní kraj. Za panování Karla IV. a jeho syna Václava IV. to byl Hynek Berka starší. V jeho časech zažívalo Šluknovsko velký hospodářský rozvoj, který pokračoval i za jeho syna Hynka mladšího Honštejnského po roce 1410. Hrádek nebyl poškozen ani při husitských válkách.

Hrad zanikl s velkou pravděpodobností ve 40. letech 15. století za bojů Berků s Lužičany, Míšňany a také Vartemberky. Násilný zánik hrádku dosvědčují nálezy zuhelnatělých zbytků dřevěných konstrukcí, ukotvených ve vysekaných skalních prohlubních.

Na severozápadní straně vrcholu stála dřevěná věžovitá stavba se suterénem, s dřevěnou pavlačí s předprsní, která vedla přes skalní rozsedlinu. Do hradu se vstupovalo od jihovýchodu přes rozsedlinu rozšířenou na příkop. Ze tří zbývajících stran hrad chránily strmé srázy. Obranné zdi byly postaveny z pískovcových kvádrů bez použití malty.

Místo zaniklého hradu je volně přístupné.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz