Zaniklý hrad Rytířská jeskyně

Lažánky, 678 01, Blansko
Blansko/Památky - Blansko
Vstup do Rytířské jeskyně je 16 m široký a zhruba 14 m vysoký. Dodnes před ním najdeme zbytky dvou kamenných zdí. Samotná jeskyně je dlouhá 47 m a téměř až do nejzazší části je osvětlena denním světlem. Právě dostatek denního světla byl jedním z hlavních důvodů, proč byla jeskyně vyhledávána již v pravěku.

Opevnění vchodu jeskyně vzniklo ve středověku, kdy byl v jeskyni vystavěn pravděpodobně dřevěný hrad s kamennými základy. Hrad zde neměl žádnou sídelní funkci, byl využíván spíše jako strážní stanoviště. Tomu nasvědčuje nález šipek, který ukazuje na vojenské střetnutí.

V 15. století byla jeskyně opuštěna a k tomuto datu je řazen i zánik hradu. V zadní části jeskyně, kde je již tma, je nebezpečné propadliště, které spojuje Rytířskou jeskyni s krasovým systémem.

Z bezpečnostních důvodů není místo přístupné.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz