Zaniklý hrad Rýsov

763 45, Provodov
Provodov/Památky - Provodov
Hrad Rýsov byl postavený těsně po půlce 13. století u Provodova u Zlína, v místech, kde se nachází skalisko Čertův kámen. V této lokalitě se do dnešní doby dochovaly zbytky valů hradiska z doby bronzové. Rýsov byl ještě donedávna umisťován právě na místo tohoto hradiska. Archeologický výzkum z roku 1983 však ukázal, že hrad ve skutečnosti stál asi 150 metrů na východ od jeho okraje.

Hrad měl tvar nepravidelného trojúhelníku a byl od okolního terénu oddělen dvojitým příkopem s mezilehlým valem na západě. Severozápadní část hradu vyplňuje skalní blok, lidově zvaný Čertův kámen, na jehož protáhlém temeni se dochovaly drážky a otvory po dřevěné konstrukci věžovitého objektu.

Má se za to, že zástavba hradu a s velkou pravděpodobností i obvodové opevnění byly ze dřeva. Nalezená výrazná požárová vrstva ukazuje na zánik hradu někdy v polovině 14. století.

Místo zaniklého hradu je volně přístupné.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz