Zaniklý hrad Kojetín

752 01, Kojetín
Kojetín/Památky - Kojetín
Hrad v Kojetíně stál na místě osídlení z mladší doby kamenné. Předpokládá se, že jej zde nechal vystavět husita Drastila z Kojetína, který loupil v okolí.

V první třetině 15. století se mu podařilo vypálit město Kelč. Poté se mu postavilo vojsko vedené moravskou šlechtou, konkrétně Vokem, pány z Prusinovic a Jetřichem z Rožnova. Některé zdroje uvádějí právě toto jako důvod zániku hradu, jiné hovoří o požáru. Shodují se však na době – k zániku hradu mělo dojít v 15. století.

V případě Kojetína se nejednalo o klasický kamenný hrad, ale spíše o vojenský tábor obehnaný bažinami, vzniklými inundací řeky Moravy. Hrad byl hlavně opevněným vojenským ležením, které sloužilo jako útočiště.

Do dnešních dnů se z něj mnoho nedochovalo, protože byl tvořen především z hlíny a dřeva. Na jeho místě je dnes zahrádkářská kolonie, některé terénní náznaky jsou však stále patrné.

Na místě zaniklého hradu je dnes zahrádkářská kolonie. Místo není volně přístupné.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz