Zaniklý hrad Chlum

293 01, Nepřevázka
Nepřevázka/Památky - Nepřevázka
Z nálezů archeologů vyplývá, že zde hrad stál již koncem 13. století, nicméně první písemná zmínka pochází z roku 1408. V letech 1410 a 1415 o něm píší nejdříve Smil z Kunštátu a po něm jeho bratr Heralt z Kunštátu, když vedli spor s majitelem sousedního hradu Křídlo, Přeborem z Cimburka. Další písemné zmínky neexistují.

Předpokládá se, že hrad Chlum zanikl v období husitských válek. Některé prameny však datují dobu jeho zániku až do uherských válek, kdy uherská vojska prokazatelně zničila blízké hrady Křídlo a Lukov. V roce 1650 bystřické panství prodával kníže Václav Eusebius z Lobkovic hraběti Janu z Rottalu a v soupisu majetku je Chlum uváděn jako zřícenina.

Hrad dnes připomínají jen terénní nerovnosti, které jsou chráněny jako kulturní památka České republiky. Místo je volně přístupné.

Místo zaniklého hradu je volně přístupné.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz