Zaniklý hrad Funkštejn

360 01, Březová
Březová/Památky - Březová
Domněnka, že hrad Funkštejn stával v okolí Klášterce nad Ohří, vychází z faktu, že zde v 16. století existoval les stejného jména. Hrad založil pravděpodobně Vilém ze Šumburku. Historie hradu je však plná bílých míst. Jediná písemná zmínka o něm pochází z roku 1465. V té je zmiňován již jako pustý. Předpokládá se, že nebyl nikdy dostavěn. V druhé polovině 15. století pak byl hrad majetkově připojen k Pernštejnu.

Jeho lokalizace je obtížná i z toho důvodu, že místo, kde mohl stávat, zaniklo s přilehlou vesnicí. Právě obec Venkov, která zanikla v 70. letech minulého století, měla mít nad svým obecním rybníkem jakýsi opevněný objekt, o kterém se zmiňuje například badatel F. Bernau. Je možné, že se jednalo právě o pozůstatky hradu Funkštejn.

Místo zaniklého hradu je volně přístupné.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz