Zaniklý hrad Džbán (Čbán)

270 07, Mutějovice
Mutějovice/Památky - Mutějovice
O hradu Džbán se do dnešních dnů nedochovaly žádné písemné zmínky. Jeho vznik je datován do 13. století, ještě v tomtéž století byl však pravděpodobně opuštěn. Dle některých historických hypotéz se tak mohlo stát na základě požáru nebo kvůli nestabilitě podloží a následnému praskání zdí hradu.

Původní hradní půdorys měl tvar nepravidelného trojúhelníku. Zbytky věží se zachovaly údajně až do 19. století, kdy byl hradní areál poškozen nedalekou těžbou opuky. Dnes můžeme na jeho místě najít zbytky některých zdí a věží. Hrad byl nejsevernější částí přemyslovského loveckého hvozdu.

Pozůstatky hradu jsou volně přístupné.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz