Zřícenina Brtnického hrádku

407 60, Staré Křečany-Brtníky
Staré Křečany-Brtníky/Památky - Staré Křečany-Brtníky
Brtnický hrádek vznikl nejspíše ve 13. století jako strážní bod nad kupeckou stezkou nedaleko dnešní obce Brtníky u hranic s Německem. Zanikl o století později, nicméně lze usuzovat, že se ještě později stal místem úkrytu loupeživých rytířů. Pro tuto skutečnost svědčí i jeden z jeho názvů − Loupežnický zámek.

Do dnešních dnů se dochovaly pouze do skály vytesané základy věže, které po obvodu obklopují vytesaná lůžka pro dřevěné stavební prvky. Hrádek chránily dvě přirozené strže, z nichž však minimálně jedna byla uměle rozšířena. Z místa jsou dobré výhledy do Německa.

Zřícenina je volně přístupná. Zachovány zbytky zdí.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz