Hankův Dům - Městské kulturní zařízení

náměstí Václava Hanky, 544 01, Dvůr Králové nad Labem, Tel.: +420 499 320 110, cermakova.zuzana@hankuv-dum.cz
Dvůr Králové nad Labem/Divadla - Dvůr Králové nad Labem
Hankův Dům - Městské kulturní zařízení

hankuv-.jpg
Hankův dům - Městské kulturní zařízení pořádá divadelní představení, koncerty všech žánrů, výstavy výtvarných děl, společenské a kulturní akce pro děti i dospělé. Tradiční a velmi oblíbené jsou taneční kurzy pro mládež, pořádání plesů a velmi oblíbené jsou i zájezdní představení zejména pražských divadelních souborů. To vše v krásné historické budově v srdci města Dvora Králové nad Labem.
Mapa - Hankův Dům - Městské kulturní zařízení

náměstí Václava Hanky, 544 01, Dvůr Králové nad Labem

Telefon: +420 499 320 110
E-mail: cermakova.zuzana@hankuv-dum.cz
Web: http://www.hankuv-dum.cz/


Hankův dům je spojen s Václavem Hankou - známmým objevitelem Královédvorských rukopisů.

"V den Hankova úmrtí roku 1861 sestavil se zvláštní sbor, kterýž po všestranném uvážení usnesl se, Hankovi k oslavě a městu Dvoru Králové ke zvelebení, postaviti Hankovo divadlo. Nežli však s myšlénkou tou členové u veřejnosti vystoupili, tázali se dříve jednotlivcýh občanu královédvorských, jak mnoho by asi hodlali přispěti, kdyby to ku stavbě pomníku nadzmíněného skutečně byl? A hle, přislíbené příspěvky dosáhly sumu tří tisíců zl.r.č. na hotovosti, mimo jiné řemeslnické práce, povozy atd. Na tomto základě otázal se též sbor zastupitelstva městského, co by ono ve prospěch stavby Hankova divadla z důchodů obecních učiniti zamýšlelo?" Tolik k úplným začátkům Hankova divadla od Antonína Konsta.

Hankovo divadlo má v základech položeny dva základní kameny. První kladení nastalo v roce 1867. Po tomto aktu následovalo obvyklé klepání kladívkem na kámen ku zdaru stavby. Další kladení se vztahuje k roku 1873, na den 16.4. Opět bylo na kámen poklepáno a pronesena hesla jako: "Na zdar svornosti našeho města", "Sláva vlasti, sláva králi", "Spolku divadelních ochotníků" a další. Novorenesanční budova vyla na svou dobu vynikajícící stavbou a mluvilo se o ní po celých Čechách. Se stavbou jsou spojena jména architektů Josefa Zítka a Josefa Schulze.

První práce na přestavbě byly provedeny v závěru roku 1969. Původní projekt počítal s úpravou 1.patra, přízemí a sklepních prostor. Později byl projekt rozšířen o využití půdních prostor, což se v budoucnu ukázalo jako nezbytné pro vlastní práci klubového zařízení. Hankův dům byl slavnostně zovuotevřen 24.1.1976.

Kdy byla v roc 1904 prováděna první rekonstrukce Hankova domu, byly přestavěny některé prostory budovy a upraven i hlavní sál. Při té příležitosti rozhodla správa města pořídit na jeviště oponu. Práci zadali malíři Vladimíru Županskému. V jeho díle je znát vliv jeho učitele Vojtěcha Hynaise. Poslední prací Vladimíra Županského byla opona Vinohradského divadla a Hankova domu. Před poslední rekonstrukcí budovy byla opona v roce 1969 sňata, uznána jako umělecky i historicky cenná a byla pojata do mobiliáře uměleckých předmětů. V roce 1980 byla odborně zrestaurována a opět se stala součástí jeviště Hankova domu. Námětem opony je rukopisná báseň Jelen.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz