Laskavé bohyně


Je nám to líto...

Omlouváme se, bohužel pro tuto akci
momentálně nenamáme žádné volné termíny.

Zobrazit jiné akce


Rozsáhlý román amerického autora Jonathana Littella vyšel poprvé v roce 2006 a okamžitě se stal velkou literární událostí. Fiktivní paměti Maximiliena Aueho zachycují s nebývalou otevřeností, přesností a historickou věrností osudy jednoho mladého, dobře zajištěného, vzdělaného a víceméně „slušného esesáka“, který se stal masovým vrahem. Silný a dramatický příběh plný nadšení, oddanosti, ukrývané sexuální touhy, přátelství, ale i chladné a syrové racionality, citové vyprahlosti či nejrůznějších vnitřních běsů odhaluje s děsivou názorností obrovské nebezpečí číhající za určitých okolností na kteréhokoliv člověka. Oněmi laskavými bohyněmi z názvu jsou totiž míněny lítice, které v řecké mytologii pronásledují provinilce…


Román Jonathana Littella je právem považován za jedno ze stěžejních děl současné světové literatury.


Fotografie a videa

Divadlo pod Palmovkou

divadlo-pod-palmovkou-1.jpg
Divadlo pod Palmovkou je profesionální repertoárové divadlo s pravidelně inovovanou nabídkou inscenací domácích i zahraničních autorů. Kvalitu jejich inspirativní divadelní tvorby oceňují sami diváci průměrnou 98% obsazeností hlediště. Malá scéna v podkroví divadla slouží jako domov Komorní činohry. Ta se zaměřuje na současnou světovou dramatickou tvorbu, kterou často v českých zemích zpracovává jako premiéru.
Mapa - Divadlo pod Palmovkou

Zenklova, 180 00, Praha 8

Telefon: +420 283 011 127
E-mail: info@divadlopodpalmovkou.cz
Web: http://www.divadlopodpalmovkou.cz

Více o místě konání


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz