Zřícenina hradu Veisenštejn

792 01, Bruntál
Bruntál/Památky - Bruntál
Jediná dochovaná písemnost o hradu Veisenštejn jej zmiňuje ve spojitosti s loupežným vpádem Ulmana z Linavy na území vratislavského biskupství. Ten se pak stáhl právě na tento hrad a loupežemi obtěžoval okolní statky a usedlosti. Dalším záznamem doby jsou nalezené zlomky keramiky ze 14.−15. století. Archeologové usuzují, že hrad byl ponechán svému osudu již v 15. století.

Z hradních pozůstatků lze vyvodit, že pevnost byla částečně tvořena opracovaným skalním blokem. Ten doplňovala zděná stavba na jeho vrchu. Okolo hradu se táhl pětimetrový příkop.

Zřícenina hradu Veisenštejn je volně přístupná po celý rok.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz