Zřícenina hradu Rohy

594 51, Skřinářov
Skřinářov/Památky - Skřinářov
Příkop po obvodu dnes již zaniklé tvrze Rohy je dodnes z velké části zaplněný vodou, protože v místě pramení lesní potůček. Z jeho vnější strany jsou patrné zbytky valů. Prostřední čtvercové tvrziště je oblá vyvýšenina s troskami pod zeminou a jehličím. Část kamenů budov a zdí se zřítila do příkopu a tyto zbytky jsou dodnes viditelné.

Písemné zmínky máme jen nepřímé, jsou o majitelích zdejšího panství. Tvrz mohla vzniknout někdy v první polovině 14. století a jako majitelé se uvádí bratři Bohuněk z Rohů a Ješek z Rohova se svou manželkou Ofkou. Tyto zprávy pochází z koupě lánu ve Vilémovicích v roce 1366, další zmínky pochází z roku 1406. Má se za to, že místo bylo opuštěno nejpozději za husitských válek, tedy v první půli 15. století.

Zřícenina hradu Rohy je po celý rok volně přístupná.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz