Zřícenina hradu Radeč (okres Rokycany)

337 01, Těškov
Těškov/Památky - Těškov
V písemných pramenech se vyskytují dvě zmínky o hradu vytesaném do skály. Z roku 1343 pochází odkaz na skalní ostroh Mitrvald a v soupisu majetku příslušného panství je pak zápis z roku 1652 o pustém místě. Datace osídlení podle archeologických nálezů ukazuje na 14. století. Vykopávky tu prováděl již průkopník české archeologie páter Václav Krolmus (1790–1861).

Hradní jádro na nevelké skále bylo velmi pravděpodobně ze dřeva, stejně jako většina opevnění. Pouze na jednom místě nad srázem byly nalezeny zbytky malty po zděné stavbě. Jediný možný přístup vytesanou proláklinou chránil ještě obloukovitý příkop s valem.

Pravděpodobně zde sídlila posádka strážící severní hranice rožmberského panství a naleziště železné rudy v okolí. Dnes k pozůstatkům hradu vede několik značených turistických cest z okolních obcí a osad.

Zřícenina hradu je celoročně volně přístupná.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz