Zřícenina hradu Pustý zámek

790 70, Javorník
Javorník/Památky - Javorník
Pozůstatky hradu nad pravým břehem Račího potoka obklopuje přírodní rezervace Račí údolí, spravovaná Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Předmětem ochrany jsou „lesní porosty pralesovitého typu“.

Vrcholek bývalého hradu Pustý zámek poskytoval daleký výhled do nížin Slezska. Nachází se také na dohled od hradu Rychleby, mohlo se tedy jednat o strážní hrádek nebo pozorovatelnu.

Písemné doklady o Pustém zámku nemáme, dobu osídlení určují archeologové podle keramických nálezů přibližně do poloviny 14. století. Hrad byl nejspíše postaven po roce 1300 a opuštěn kolem roku 1350.

Odhalený půdorys staveb tvoří podkovu s osami 26 a 30 metrů, ze severu a východu chráněnou strmými srázy a ze zbývajících stran příkopem. S okolím byl hrad spojen terénní lavicí na západní straně a dále terasou mířící na sever. Tuto přístupovou cestu chránil ještě příkop a palisády.

Stopy po zástavbě ze dřeva a hlíny se nedochovaly, jen na západě je dodnes čtvercová jáma.

Zřícenina hradu je celoročně volně přístupná.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz