Zřícenina hradu Pechburg (Pechmburk, Smolín)

Velká Chyška, 394 28, Velká Chyška
Velká Chyška/Památky - Velká Chyška
Zakladatelem hradu byl údajně roku 1408 vlastník panství Jan z Pechmburka, řečený Rubáš. Je však možné, že nějaké opevnění zde stálo již dříve. Jméno Smolín získalo toto místo podle vesnice, která zde stála již v roce 1299.

V letech 1442 až 1450 patřil Pechmburk spojenci Jiřího z Poděbrad Vilému ze Smolína, ale již roku 1465 se o vsi Smolíně píše jako „pustotinách pod Pechmburkem“. Poslední zmínka o hradu samotném pochází z roku 1530, kdy jej Markéta z Hořepníka i s příslušenstvím prodává Jabubovi z Lestného.

Podle půdorysu měla stavba 16 metrů délky a 8 metrů šířky. Vstup po jižním výběžku ostrohu vedl do první ze tří částí hradu, každé zvlášť opevněné valem. Nadzemní části se nedochovaly, protože blízkou ves Lesnou kdysi zničil požár a její obyvatelé si materiál k opravě stavení brali ze zříceniny.

Zřícenina hradu je celoročně volně přístupná.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz