Zřícenina hradu Košťálov

411 15, Jenčice
Jenčice/Památky - Jenčice
Košťálov je hrad donjonového typu, jehož hlavní obytnou a zároveň obrannou budovou byl palác obdélného půdorysu. Skládal se z horního hradu s palácem a dolního hradu s nejméně dvěma obytnými budovami a dalšími objekty hospodářského charakteru. Palác byl původně třípatrový, na starších vyobrazeních jsou zbytky nejvyššího patra ještě patrné. Ve 2. patře byl rytířský sál se čtyřmi okny na protilehlých stranách. Dolní hrad byl opevněný. Zbytky této fortifikace byly patrné ještě v polovině 19. století. Ze zmíněné smlouvy s roku 1486 je známo, že zde byly nejméně dvě obytné budovy. Při archeologických průzkumech v 19. století byly v severovýchodní části dolního hradu nalezeny pozůstatky kuchyně (kachle, nádobí). Do severozápadní části lokalizovaly nálezy kovárnu. Po zástavbě dolního hradu dnes zůstaly jen terénní relikty.

Jak se dostanete k hradu:
Z vesnice Boreč po žluté turistické značce – 2,5 km
Z Třebenic po zelené turistické značce na rozcestí Košťál, odtud na hrad – 2,5 km
Z vesnice Sutom po asfaltové cestě vycházející z obce pod kostelem, na louce napojení na žlutou turistickou značku, která vede na hrad – 2 km

(Zdroj: Wikipedie)

Hrad Košťálov, jehož zřícenina je dnes jednou z dominant Českého středohoří, má počátky nejspíše ve 12. století. Kolem počátku 14. století je v písemných pramenech zmiňován Petr z Košťálu, není však jasné, zda jeho pojmenování vychází z hradu či vesnice.

Historikové připouštějí, že hrad mohl vzniknout až ve století čtrnáctém, ale jasné důkazy stále chybí. Je nabíledni, že ten, kdo dal vystavět tento kdysi mohutný hrad, musel pocházet ze zámožné šlechtické rodiny. Předpokládá se, že za jeho vznikem stojí páni Házmburka. Některé psané prameny a historikové dokonce hovoří o tom, že hrad měl být královským hradem, ale více důkazů pro toto tvrzení chybí.

V období husitských bouří patřil hrad nejspíše pánům ze Sulevic. V období kolem třicetileté války je již místo uváděno jako pusté. Zříceniny tvoří dodnes významnou dominantu Českého středohoří.

Zřícenina hradu je celoročně volně přístupná.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz