Skanzen Záluží u Vlastiboře

392 01, Záluží (Vlastiboř), Tel.: +420 736 157 722, zaluzi1@email.cz
Záluží (Vlastiboř)/Památky - Záluží (Vlastiboř)
Skanzen Záluží u Vlastiboře

blatske-muzeum-skanzen-1.jpg
V Záluží se dochovala řada mimořádně zachovalých selských usedlostí vystavěných ve stylu selského baroka s vysokými, bohatě zdobenými štíty a průčelími. Byl zde zřízen i soukromý skanzen blatska, který přibližuje návštěvníkům způsob života lidí tohoto území. Pan Vaněk zde provede zvídavé návštěvníky dobovou kovárnou se zařízením a sbírkou nářadí, klasickou blatskou světnicí, černou kuchyní a expozicí starých betlémů a loutek, které sám také vyrábí.
Mapa - Skanzen Záluží u Vlastiboře

392 01, Záluží (Vlastiboř)

Telefon: +420 736 157 722
E-mail: zaluzi1@email.cz
Web: Nevyplněno


Náves s kaplí a kovárnou

Památková rezervace Záluží u Vlastiboře reprezentuje ojediněle dochovanou jihočeskou vesnici středověkého původu, která dosud nebyla urbanisticky narušena nevhodnou výstavbou. Nevelký návesní prostor čtyřstranného tvaru vymezují zemědělské usedlosti, vyznačující se přávážně trojstranným uspořádáním staveb kolem prostoru hospodářského dvora. Později byla náves doplněna o zděnou kapličku a kovárnu s čelním klenutým obloukem.

Památková rezervace Záluží u Vlastiboře reprezentuje ojediněle dochovanou jihočeskou vesnici středověkého původu, která dosud nebyla urbanisticky narušena nevhodnou výstavbou. Nevelký návesní prostor čtyřstranného tvaru vymezují zemědělské usedlosti, vyznačující se přávážně trojstranným uspořádáním staveb kolem prostoru hospodářského dvora. Později byla náves doplněna o zděnou kapličku a kovárnu s čelním klenutým obloukem.

Dům, sýpka a brána

Hlavní průčelí zděných zemědělských usedlostí tvoří štítově orientovaný přízemní dům a sýpka patrového uspořádání. Pouze v případě jedné usedlosti se dospělo k okapové orientaci staveb s krytým průjezdem pod společnou střechou nad obytnou i hospodářskou částí domu.

Mezi domem a sýpkou je v jedné úrovni provedena ohradní zeď s vjezdovou branou a vstupní brankou.

Štuková výzdoba staveb

Pro hlavní průčelí zemědělských usedlostí je charakteristická náročná výzdoba fasády domu, sýpky i mezilehlé ohradní zdi s vjezdobou branou a vstupní brankou. Ve většině případů se jedná o štukovou výzdobu, která je volněji rozložená po ploše nejvíce pohledově exponovaných stěn a štítů.

Mladší omítky na fasády

V souvislosti se stavebními úpravami objektů v 1. třetině 20. století se můžeme setkat i s mladšími typy povrchové výzdoby fasády domu nebo hospodářské stavby. Jedná se zpravidla o venkovní omítky se vzory čerpajícími inspiraci z secesního dekoru, pronikajícího s určitým zpožděním i do venkovského prostředí.

Po tomto období již následuje používání tvrdých fasádních omítek. Omítání fasád tvrdými venkovními omítkami je tak zpravidla provázeno úplným nebo částečným zánikem původní výzdoby.

 

 Otvírací dnyČas
Březen – Září Po – Ne 10:00 – 18:00

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz