Městské divadlo Český Krumlov

Kaplická, 381 01, Český Krumlov-Horní Brána, Tel.: +420 380 711 775, info@divadlock.cz
Český Krumlov-Horní Brána/Divadla - Český Krumlov-Horní Brána
Městské divadlo Český Krumlov

divadlo-cesky-krumlov-hlavni1.jpg
Historie českokrumlovského divadla sahá až do počátku 17. století. V současné době každoročně odehraje více než 120 představení různých žánrů. Jeho prostory využívají k realizaci svých programů českokrumlovské amatérské soubory a spolky, například soubor Divadelní klub Českokrumlovská scéna. Většinou se tu konají činoherní představení a hudební pořady.
Mapa - Městské divadlo Český Krumlov

Kaplická, 381 01, Český Krumlov-Horní Brána

Telefon: +420 380 711 775
E-mail: info@divadlock.cz
Web: www.divadlo.ckrumlov.cz


Současná budova divadla v Horní ulici prošla na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století kompletní rekonstrukcí a pro veřejnost byla otevřena 22. června 1993 zahajovacím představením hry Johna Steinbecka "O myších a lidech" v provedení Divadla Pod Palmovkou Praha.

V současné době je divadlo jak po stránce architektonické tak technicko provozní moderním kulturním stánkem s divadelním sálem o kapacitě 280 míst. Všechny společenské prostory jsou bezbariérové a v divadelním sále je umístěna indukční smyčka pro nedoslýchavé. Samozřejmě zde nechybí nekuřácký divadelní klub s pestrou kvalitní nabídkou a oddělenou kuřárnou, v letních měsících pak divadelní terasa s nejkrásnějším pohledem na historické centrum města s dominantou zámku.

Ve foyer divadla jsou pořádány fotografické výstavy ve spolupráci s Fotoklubem Český Krumlov. Prostory, technické vybavení a zázemí divadla je též vhodné k využití pro potřeby pořádání konferencí a využití pro kulturně společenské aktivity.

Od roku 1996 provozuje divadlo obecně prospěšná společnost Městské divadlo Český Krumlov, která byla založena Městem Český Krumlov.

Počátky divadelní činnosti v Českém Krumlově jsou spjaty s jezuitským řádem na začátku 17. století. Tehdy bylo na dvoře jezuitské koleje postaveno dřevěné divadlo, které se po polovině 17. století přestěhovalo do zděné budovy. Ta byla po zrušení řádu využívána ke školním a divadelním účelům. Kolem roku 1852 ve městě vznikl první ochotnický divadelní spolek, jehož účinkující pocházeli z řad měšťanů a řemeslníků.

V dalších letech se divadlo postupně rozšiřovalo a v době první republiky se stalo hojně navštěvovaným kulturním místem. Hlediště tehdy pojalo až 440 diváků. Na počátku 70. let 20. století budova starého divadla svému účelu již nevyhovovala a začala být využívána jako součást hotelu. Poslední představení se ve staré budově odehrálo v roce 1971. Dnes divadlo sídlí v Horní ulici.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz