Masarykův kulturní dům

U Sadu, 276 01, Mělník, Tel.: +420 315 622 616
Mělník/Společnost - Mělník
Dramaturgická koncepce má postihnout nejen reprezentativní průřez hudebními, divadelními i vzdělávacími programy pro děti a dospělé všech věkových kategorií, ale zároveň zajistit, aby se kulturní dům stal vyhledávaným místem k aktivnímu trávení volného času či odpočinku.

Masarykův kulturní dům byl slavnostně otevřen 28. června 1936. Cesta ke stavbě tohoto víceúčelového kulturního objektu města Mělníka nebyla jednoduchá.

Již v roce 1884 Mělničtí projevili zájem o výstavbu divadelního domu, ale i přes veškeré snahy obecního zastupitelstva a městské rady se plány neuskutečnily. Další podněty k výstavbě mělnického kulturního zařízení přišly v roce 1927, a to od profesora Pulkrábka. Mělnická veřejnost stále toužila po důstojném divadelním sále. Dočkala se roku 1928, kdy se zastupitelstvo města definitivně usneslo postavit kulturní dům, který však nebude jen centrem zdejšího kulturního života, ale bude také památníkem osvobození a pomníkem padlých při první světové válce. Tato myšlenka byla jednohlasně přijata. Začaly se shánět potřebné finance na výstavbu nového mělnického domu kultury. Mělnická spořitelna poskytla finanční dar ve výši 1 145 000 Kčs, město darovalo pozemek s přilehlým parkem a mělničtí obyvatelé nashromáždili 397 000 Kčs. Stavba mohla začít. Výstavba víceúčelového kulturního zařízení probíhala podle projektu tří mělnických inženýrů. Původní podobu budovy navrhli architekti Josef Širc a Bedřich Zeman. Z důvodu probíhající světové hospodářské krize, která způsobila nelehkou finanční situaci musel být projekt přepracován. Na novém konceptu, z něhož byl vyškrtnut plánovaný kinosál a přístavba pro mělnické muzeum, tito dva stavitelé úzce spolupracovali s inženýrem Janem Zeleným. Konečný projekt na výstavbu kulturního domu se nesl v puristickém stylu. Jednalo se o jednoduchou stavbu bez jakýchkoliv dekorací, účelnou a postavenou s co nejmenšími prostředky a výdaji. Objekt tvořila členitá pravoúhlá budova na jihozápadě s půlkruhovým zakončením. Na fasádě stavitelé použili několik různých materiálů jako břízolitovou omítku, glazované červené cihly, měď, dřevo i kámen. Provoz nového kulturního domu byl slavnostně zahájen 29. října 1936 představením divadelního spolku Vojan, který zinscenoval oblíbenou hru Ladislava Stroupežnického Naši furianti. Tento mělnický stánek kultury byl pojmenováno po prvním československém prezidentovi T. G. Masarykovi, jehož jméno opět dnes nese.

Dnes je Masarykův kulturní dům státem chráněnou památkou a zároveň sídlem nově vzniklé obecně prospěšné společnosti Mělnické kulturní centrum, které návštěvníkům nabízí širokou škálu kvalitních kulturních, zábavních a vzdělávacích programů pro děti i dospělé všech věkových kategorií. Je významným centrem kulturního života města a místem k aktivnímu trávení volného času či odpočinku.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz