Barokní divadlo zámku Český Krumlov

Zámek, 381 01, Český Krumlov-Latrán, Tel.: +420 380 704 721, ceskykrumlov@budejovice.npu.cz
Český Krumlov-Latrán/Divadla - Český Krumlov-Latrán
Barokní divadlo zámku Český Krumlov

zamek-cesky-krumlov-zamecke-divadlo-1.jpg
Barokní divadlo v Českém Krumlově je perlou mezi divadly. Divadlení scéna se nachází v jednom ze sálů krumlovského zámku. Nicméně mezi lety 1680 - 1682 vznikla samostatná budova na 5. nádvoří. O zhruba století později byla scéna renovována vídeňskými tesaři. Jediné divadlo, které snese srovnávní s tímto unikátem, je švédské královské divadlo Drottningholm.

Význam zámeckého barokního divadla

Českokrumlovské zámecké divadlo je mimořádnou památkou světového významu. Je jedním z nejstarších barokních divadel zámeckého typu dochovaných ve střední Evropě a reprezentuje nejkomplexněji dochovanou barokní divadelní scénu svého druhu na světě.
V Evropě lze dodnes nalézt řadu historických divadel ale v různém stavu zachování.

Například v Itálii je to  Sabionetta, Vicenza či Parma. Zde jsou zachovány zejména původní divadelní budovy, nedochoval se však původní divadelní fond (jevištní technika, kulisy, kostýmy, rekvizity, osvětlení apod.)

V německy hovořících oblastech se vedle budov dochovala i torza jevištní techniky a z části i divadelní inventář. Jedná se například o Ludwigsburg, Gotha, Bayreuth, Bad Laustaedt, Schwetzingen, Weitra, Lambach či Grein.

Obdobná situace je ve Francii, ve Versailles, v Compiegne, Valencay, Digoine, Cirey.

V Evropě tak existuje pouze jediná divadelní scéna, která je srovnatelná s Českým Krumlovem. Jedná se o barokní divadlo ve švédském královském paláci v Drottningholmu, kde se obdobně jako v Českém Krumlově dochovala původní divadelní budova, jevištní technika, technické vybavení, kulisy, rekvizity i kostýmy, repertoár. To vše pochází ze 2. poloviny 18. století.

Význam zámeckého barokního divadla v Českém Krumlově spočívá zejména v tom, že se do dnešní doby zachovalo v téměř neporušeném stavu bez výraznějších pozdějších přestaveb. Je zde dochována původní divadelní budova, jejíž část pochází z roku 1682, z roku 1766 pak vybavení hlediště, orchestřiště, jeviště, jevištní technika a rozsáhlý divadelní inventář jako například kulisy, kostýmy, rekvizity, osvětlovací tělesa, libreta, partitury atp.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz