Katedrála sv. Bartoloměje

náměstí Republiky, 301 00, Plzeň, Tel.: +420 377 236 753, rkfplzen@volny.cz
Plzeň/Památky - Plzeň
Kostel byl postupně budovaný od konce 13. století do počátku 16. století, jeho věž se nakonec stala nejvyšší v ČR. Od roku 1993 je katedrálou, neboť takovým názvem je označován hlavní kostel biskupství a toho roku bylo papežem Janem Pavlem II. v Plzni založeno.

Dochované zvony pro svatého Bartoloměje odlil zvonař Jan Perner v domě v plzeňské Pražské ulici 88, kde je dnes cukrárna U Pernerů. Pocházel z Tyrolska a do Plzně se přestěhoval roku 1702. Zvonařství plzeňské větve Pernerů dnes působí v Českých Budějovicích a v německém Pasově.

Nejcennější památkou kostela je Plzeňská madona, opuková socha, ve výklenku hlavního oltáře. Pochází z tzv. období krásných madon z druhé poloviny 14. století.

Kostel svatého Bartoloměje, založen pravděpodobně současně se založením města Plzeň kolem roku 1295, byl nejprve filiálkou kostela Všech Svatých v obci Malice, která dnes tvoří městskou čtvrť Roudná.Patronem obou kostelů byl původně český král, roku 1310 král Jindřich Korutanský udělil patronátní právo řádu německých rytířů.

Ještě onoho roku byl však král z českých zemí vyhnán a řád se tak neodvážil svého práva ujmout. Roku 1322 si pak od Jana Lucemburského toto právo konečně vymohl. Následoval spor o faru právě s kostelem Všech Svatých, který byl ukončen ve prospěch řádu německých rytířů roku 1342. Převzetí fary se tak pravděpodobně stalo předpokladem pro zahájení nové stavby kostela.

Řád německých rytířů zůstal patronem až do roku 1546, kdy tyto pravomoci získalo město Plzeň. Se založením Plzeňské diecéze Janem Pavlem II. 31. 5. 1993 se z farního kostela stala katedrála, sídelní kostel biskupa.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz