Městské divadlo v Mostě

Divadelní, 434 01, Most, Tel.: +420 476 446 611, info@divadlo-most.cz
Most/Divadla - Most
Městské divadlo v Mostě

mestske-divadlo-v-moste2-2.jpg
Městské divadlo Most se nachází v Divadelní ulici a nabízí širokou škálu divadelních představeních. Vzniklo tady mnoho vyjímečných inscenací, jako byl například Cirkus Humberto. Městské divadlo má i druhou budovu, ta se jmenuje Divadlo rozmanitostí, které je určeno převážně pro dětská a loutková představení.
Mapa - Městské divadlo v Mostě

Divadelní, 434 01, Most

Telefon: +420 476 446 611
E-mail: info@divadlo-most.cz
Web: www.divadlo-most.cz


Divadelní budova je vyjímečná nejen svou velikostí, ale i akustikou, jevištěm širokým 21,5 m, hlubokým 27 metrů a dvěma mimostřednými točnami o průměrech 18 a 11 metrů. Také pohyblivé portálové věže dodávají scéně na variabilitě v použití při různých typech představení.

Hlediště má kapacitu 500 míst.

Je možné v Městském divadle v Mostě navštívit hned několik scén: Velkou scénu, Malou scénu, Komorní scénu, Scénu pod točnou a také Divadlo Rozmanitostí.

První písemnou zprávu o divadelnictví na Mostecku máme již z roku 1681, kdy zástupce ředitele potvrzuje převzetí peněz pro společnost - Tehdejší divadlo - či spíše atrakční představení artistů a kejklířů konající se na bývalém předměstí Václavice.

Začátkem 18. století usilovali studenti o založení divadelního kroužku, ale bohužel se nedochovala žádná písemná zpráva.  Po celkovém rozmachu průmyslu, tedy i navýšením počtu obyvatel města počíná 80-ými a 90-ými léty vzrůstat ochotnická činnost. Mocnářství se divadelní činnost moc nezamlouvala a vznikl problém, kde hrát.

Divadlo se stěhovalo po soukromých domech a mělo nemalý význam v boji za českou školu, vzdělávání a identitu. Vznikalo a zanikalo tehdy mnoho divadelních spolků, jako je např. Vlastimil, Česká občanská beseda, Dramaticko-ochotnická jednota Máj v Souši.  V roce 1900 byl v Kopistech založen spolek Lidumil, který svou satirou aktivně bojoval proti rakouskému řádu.

Přelomem v historii Mosteckého divadelnictví byla výstavba nové divadelní budovy, kterou si vynutilo německé měšťanstvo pro svou zábavu. Budova byla po neshodách a diskusích o jejím umístění, postavena podle projektu architekta Alexandra Grafa v roce 1911 a její slavnostní otevření proběhlo 30. září 1911. Rozvoj divadla významně přibrzdila válka - 1914-1918.

Velké změny v uspořádání země a vznik České republiky tak umožnily hraní českých her na prknech Mosteckého divadla. Velká chvíle Mosteckého divadla přišla 4.dubna 1919, kdy se v Mostě uskutečnilo divadelní představení českých ochotníků. Většina představení byla však pouze ještě v němčině.

V roce 1928 přichází hospodářská krize a na ni navazuje samozřejmě i krize v divadelnictví. V roce 1934 se uvažuje o uzavření divadla z hlediska nedostatku financí. V roce 1935 se situace zlepšuje a představení mají velkou návštěvnost - většina z nich je již v češtině. Rozvoji divadla však zabrání okupace Němci. Po válce v roce 1945 přichází do divadla stálý činoherní soubor a zpěvohra. V roce 1948 se mění charakter českého divadla, které se přejmenovává na Divadlo pracujících a návštěvnost rychle roste, ovšem zaujatost a podjatost režimem také. Tehdejší divadlo tvořil kolektiv lidí okolo Lubomíra Poživila a Zdeňka Buchvaldka.

Vzniklo zde spoustu divadelních představení všech žánrů od klasiky až po tehdy současné hry. Přelom v mosteckém divadelnictví znamenala úplná likvidace starého města tehdejší nomenklaturou, která jako důvod uvedla směšnou těžbu uhlí pod starým Mostem a zapříčinila tak úpadek ducha města a velkou ránu krajině a lidem, kteří zde žili. Tato rána není dodnes zacelena.

Novou divadelní budovu, která byla postavena v 80-tých letech zdobí několik výjimečností a je určitě dokladem umění tehdejších architektů a stavařů.

Příchod generace mladých herců spolu s režisérem Zbyňkem Srbou v sezóně 1986/1987 , kdy tito mladí spolu tvůrci se stávajícím souborem a režiséry Pavlem Pecháčkem a dalšími vytvořili výborný kolektiv, ve kterém vzniklo spousta výjimečných a nezapomenutelných inscenací, jako byl Cirkus Humberto a další.

Po sametové revoluci v roce 1989 se začla utvářetsoučasná podoba teď již Městského divadla v Mostě a přichází nejmladší generace nyní již pedagoga Zbyňka Srby, která píše moderní dějiny mosteckého divadla.

Lilian Sarah Fischerová

Michael Vykus

Hana Marie Maroušková

Jan Beneš

Jakub Dostál

Vít Herzina

Anna Hrodková

Petra Kasalová

Marie Kolaříková

Jiří Kraus

Michaela Krausová

Otto Liška

František Nedbal

Stanislav Oubram

Jana Pin

Regina Razovová

Veronika Valešová

Miroslav Večerka

Ivana Zajáčková


Stálí hosté:

Filip Kráčmar

Josef Láska

Lucia Jagerčíková

Anna Fixová

Radim Madeja

Martina Rousová

Zita Benešová

Zbyšek Humpolec

Tereza Braumová

Vuk G. Čelebić

Lucie Končoková

Táňa Hlostová

Natálie Topinková

Adam Vacula

Karolína Herzinová

Lukáš Rous

Miroslav Středa

Marcel Rošetzký

Jiří Domkář

Eduard Endt

Eva Klánová

Věra Mrázková

Bohuslav Patzelt

Michal Pešek

Josef Ráček

Daniel Rous

Svatopluk Schuller

Andrea Traganová

Tomáš Vacek

Jan Veselý

Jarmila Vychodilová

Aleš Petráš

Blbec k večeři – Francis Veber

Dokonalá svatba – Robin Hawdon

Droga?! – Kai Hensel

Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznovství – Axel Hellstenius

Golem – Jiří Voskovec, Jan Werich, Jaroslav Ježek

Hrátky s čertem – Jan Drda

Hvězda na vrbě – Karel David a kol.

Komedie omylů – William Shakespeare

Na poříčí dítě křičí – Jiří Suchý

O Šípkové Růžence – Bratři Grimmové, Vlastimil Novák

Osudy dobrého vojáka Švejka – Jaroslav Hašek

Platit se nebude – Dario Fo

Pohádkové čtení aneb cesta s knihou do světa fantazie – Václav Čtvrtek

Pozvání na večírek – Neil Simon

Prokletí rodu Baskervillů aneb pozor zlý pes – Jiří Janků,  Petr Svojtka

Přelet nad kukaččím hnízdem – Dale Wasserman

Revizor – Nikolaj Vasilijevič Gogol

Sluha dvou pánů – Carlo Goldoni

Tajemný hrad v Karpatech – Jules Verne, Michal Pětík

Tři v tom – Jaroslav Vostrý

Zpívání v dešti – B. Comden, A. Green, N. H. Brown, A. Freed
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz