Městské divadlo Chomutov

Boženy Němcové, 430 01, Chomutov, Tel.: +420 774 245 386, divadlo@kultura-sport.cz
Chomutov/Divadla - Chomutov
Městské divadlo Chomutov

chomutovposter.JPG
Jedna z architektonických dominant města. Chomutovské divadlo u jihozápadního okraje parku je nádhernou a nepřehlédnutelnou dominantou města,pořádají se v něm kromě divadelních představení pro děti a dospělé navíc i koncerty, zábavní pořady, plesy a podobné kulturní a společenské akce. Hlavní sál je možno využít i k dalším společenským akcím (plesy, společenské večery, firemní prezentace apod.). Kromě velkého sálu nabízí komornější prostředí ve čtyřech salóncích. V budově městského divadla najdete rovněž sídlo společnosti.
Mapa - Městské divadlo Chomutov

Boženy Němcové, 430 01, Chomutov

Telefon: +420 774 245 386
E-mail: divadlo@kultura-sport.cz
Web: http://www.kultura-sport.cz/kulturni-zarizeni/mestske-divadlo


V nádherné neorenesanční budově s prvky nastupující secese sídlí i vedení společnosti Kultura a sport Chomutov. Budovu divadla najdete na okraji městského parku, její hlavní průčelí míří na jihozápad.

V programu Městského divadla Chomutov se objevil například i Ladislav Špaček se svým pořadem Etiketa. Se svým turné po divadlech sál vyprodal i zpěvák Tomáš Klus, vyprodáno bylo i na koncert písničkáře Jarka Nohavici.

Podrobný návrh budovy budoucího divadla byl hotov v dubnu roku 1904; s největší pravděpodobností jej vypracoval městský inženýr Landisch. Stavba začala v zápětí a v květnu následujícího roku již probíhalo ofertní řízení na dokončovací stavební práce a na pronájem restaurace. Přesné datum otevření divadla nebo lépe řečeno společenského střediska zatím dostupné prameny a literatura neprozrazují, dá se však předpokládat, že proběhlona počátku podzimní divadelní sezóny roku 1905.

Po druhé světové válce sey v interiérech i exteriéru budovy prováděly jen nejnutnější opravy. V osmdesátých letech zmizely z atiky divadla sochy čtyř múz. Stavební úřad v Chomutově uchovává plány na nakonec nerealizovanou přestavbu divadla z roku 1981, podle kterých mělo být rozšířeno zejména divadelní zázemí, což by se celkem necitlivě projevilo na všech průčelích budovy. K větším opravám však město přistoupilo až v devadesátých letech. Rok 1994 přinesl rozsáhlé udržovací práce v interiéru budovy a byla opravena pravá věž, v roce 1997 se renovovala fasáda a roku 2000 proběhla výměna střešní konstrukce a krytiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od roku 2006 stojí u divadla dvě pískovcové plastiky: Zahalená od Miroslava Doležela před hlavním vstupem a Desátý Anděl od Václava Kroba před letní restaurací.

Součástí původního návrhu budovy pravděpodobně nebylo protáhlé přízemní křídlo na severozápadní straně, označované jako veranda, později používané jako sklad kulis a dnes sloužící jako zahradní restaurace. Rovněž sousední hudební altán v podobě mušle svou podobou stylově neodpovídá vedle stojícímu divadlu. Podle stavební dokumentace připravované k rekonstrukci budovy v roce 1992 stál altán na svém místě již před postavením divadla. Tomu odpovídá i jeho poloha, která nekoresponduje se symetrickým rozvržením divadla a jeho okolí.

Před dokončením stavby v roce 1905 označoval místní tisk budoucí divadelní budovu jako Neue Schiesshaus. Už při otevření pravděpodobně nesla název Städtische Parksälen, do češtiny překládaný jako Městská parková dvorana. Po druhé světové válce dostalo divadlo český název Kulturní dům Bedřicha Smetany, který se v roce 1953 změnil na Závodní klub národního podniku Válcovny trub a železárny Gustava Klimenta. Od roku 1992 se budově říká Městské divadlo.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz