Okruh III. – zahrada


Je nám to líto...

Omlouváme se, bohužel pro tuto akci
momentálně nenamáme žádné volné termíny.

Zobrazit jiné akce


Volba pro ty, jež si chtějí prohlédnout pouze zahradu obklopující vilu Tugendhat, v otevírací dny lze v případě vhodných povětrnostních podmínek zakoupit časově neomezenou vstupenku do zahrady. Prohlídka zahrady je bez průvodce.


Stavební parcela byla součástí pozemku přiléhajícího k secesní vile rodičů paní Grety, který měl podobu anglického parku z 19. století. Zahrada vily Tugendhat se spodní zahradou Löw-Beerovy vily tvořila vždy územní, i když nikoli architektonický celek. Stávající cestní síť – okružní cestu, spojnici mezi oběma vilami a některé dřeviny, především vzrostlou smuteční vrbu, zahrnul Mies van der Rohe do projektu domu. Jeho situování a členění bylo řešeno v návaznosti na přírodní rámec a ve vztahu k jednotlivým pohledům a průhledům na stavební dominanty historického jádra Brna.

Fasády domu porostlé popínavou zelení evokovaly „optické zmizení“ hmoty stavby v zeleni, čímž bylo umocněno dokonalé propojení interiéru s exteriérem. Vlastní uspořádání zahrady s kompozičními návaznostmi na hlavní obytný prostor se nejzřetelněji promítalo v kontinuitě prostoru jídelny s protilehlou půlkruhovou terasou pod smuteční vrbou. Suché zídky z volně ložených kamenů, které byly osázeny trvalkami, tvořily optickou podnož domu a byly určující pro vyznění pohledu na dům ze spodní části zahrady. Růže vysázené před zahradním průčelím, patrné z rodinných fotografií, nebyly součástí architektonické koncepce. Milovala je však paní Greta, přestože trpěly přemírou slunce a rychle vadly. Ke kráse kvetoucích růží ve velkých plochách nebo pruzích kolem domu se v pozdějších rozhovorech často vracela. Ve vstupní části z ulice Černopolní i na zahradní terase byly umístěny rostliny v nádobách. Těsné propojení domu a vegetace bylo završeno v interiéru zimní zahradou, která navazuje na hlavní obytný prostor. Bylo zde obdélné jezírko s vodními rostlinami a zeleň v květináčích. „Můj muž si v zimní zahradě zařídil pravý skleník s kvetoucími rostlinami. Pohled přes zeleň ze skleníku na sníh venku byl nádherný.“

Značný podíl na koncepci zahrady měla brněnská zahradní architektka Markéta Roderová-Müllerová (1898–1981), se kterou Mies navázal kontakt zřejmě díky realizační stavitelské firmě bratří Eislerových. Absolutorium zahradnické školy v Lednici na Moravě, externí studium na prestižní vysoké zahradnické škole v Berlíně-Dahlemu a v neposlední řadě její německý původ Miesovi jistě konvenoval.
Půdorys zahrady navrhla pod jeho vedením v duchu tzv. „zdůrazněné prázdnoty“, kdy hlavním motivem byly velké travnaté plochy s ojedinělými porosty. Perspektivní skici zahrady a horní terasy pocházejí z ruky Sergia Ruegenberga (1903–996), který vypověděl, že zaoblená lavice na horní terase vznikla po návštěvě Ludwiga Miese van der Rohe s Lilly Reichovou v zámku Charlottenhof.

Daniela Hammer-Tugendhat na základě vzpomínek své matky později zaznamenala: „Spojení vnitřku a vnějšku, dialog mezi architekturou a přírodou určily podstatně strukturu domu. (...) Zahrada, do značné části ponechaná jako louka, nabízela malý ráj na hraní pro děti. (…) V zimě děti mohly sáňkovat a lyžovat až k domu prarodičů. Mohla tu být – pro tuto malou zámožnou rodinu – uskutečněna představa o svobodě, která byla pro Miese tak důležitá.“

  Otvírací dny Čas Poslední prohlídka
Celoročně Út - Ne 10:00 - 18:00 17:30

Fotografie a videa

Vila Tugendhat v Brně

vila-tugendhat-v-brne-1.jpg
Brněnská vila Tugendhat je skvost funkcionalistické architektury, který od roku 2001 najdete i v seznamu světového dědictví UNESCO. Návrh stavby pochází z dílny německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe z roku 1928. Stavba proběhla v letech 1929-1930. Projekt vznikl na přání majitelů vily, manželů Grety a Fritze Tugendhatových.
Mapa - Vila Tugendhat v Brně

Černopolní, 613 00, Brno

Telefon: +420 515 511 015
E-mail: info@tugendhat.eu
Web: http://www.tugendhat.eu

Více o místě konání


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz