Prohlídkové trasy A + B + C


Je nám to líto...

Omlouváme se, bohužel pro tuto akci
momentálně nenamáme žádné volné termíny.

Zobrazit jiné akce


Kompletní prohlídka lešetického Památníku Vojna - prohlédněte si kompletní areál tábora s rekonstruovanými dobovými objekty bývalého velitelství, korekce, tzv. bunkru, ošetřovny, kulturního domu, ubytovacího objektu G a dalších. Expozice v budově velitelství na téma Perzekuce po únoru 1948 a III. odboj. Uvidíte stálou expozici URAN V ČESKÝCH DĚJINÁCH - vývoj uranového hornictví v průběhu posledních dvou století a jeho vlivy na vědní, technickou a společenskou sféru u nás. Projeďte se HORNICKÝM VLÁČKEM. Shlédněte výstavu Galerie ORBIS PICTUS: EUROPA - současné evropské výtvarné umění a tzv. Nekonečné plátno v objektu bývalé nové kuchyně.


Expozice s názvem "Uran v českých dějinách", kterou připravilo Hornické muzeum Příbram v areálu Památníku Vojna, seznamuje s vývojem uranového hornictví v průběhu posledních dvou století a s jeho vlivy na vědní, technickou a společenskou sféru u nás a současně zdůrazňuje pozici uranového hornictví jako jedné z výrazných dominant novodobých dějin českých zemí. Je rozvržena do více než deseti tematických celků s tím, že akcent je položen především na technickou charakteristiku a je podpořen více než stovkou vyobrazení, množstvím modelů i cennými hmotnými exponáty, mezi kterými nechybí ani skanzen důlní techniky uranových dolů.

Vznikl expoziční projekt, který dosud nebyl v České republice ani v zahraničí v takovémto rozsahu komplexně zpracován. Autorem scénáře expozice je jeden z nejvýznamnějších českých báňských historiků PhDr. Jiří Majer, CSc., výtvarné řešení uskutečnil ateliér předního českého výtvarníka Miroslava Žálka podle ideového návrhu ředitele muzea PaedDr. Josefa Velfla. Projekt byl realizován během posledních šesti let za finanční účasti Ministerstva kultury ČR, Středočeského kraje a díky materiální i odborné pomoci ze strany DIAMO, s. p. Volně navazuje a doplňuje stálou expozici "Třetí odboj a perzekuce po roce 1948", která je umístěna rovněž v areálu Památníku Vojna. Návštěvník se zde mimo jiné seznámí s významem středočeského regionu v dějinách uranového hornictví.

 

Jízda vláčkem probíhá na 300 m dlouhé trati umístěné do areálu Památníku Vojna Lešetice v rámci skanzenu důlní techniky někdejších Uranových dolů Příbram. Jedná se o jízdu v důlních vozících tažených lokomotivou typu Metallist ze 70. let 20. století.

 

Nekonečné plátno v objektu bývalé nové kuchyně - unikátní umělecký výtvarný projekt vzešlý z iniciativy české umělecké společnosti ORBIS PICTUS: EUROPA (Ivan Bukovský a Lubomír Pešek) byl dosud realizován v letech 2001-2005 pod záštitou Senátu České republiky a Českých center v zahraničí s cílem posílit vědomí evropské sounáležitosti. Výstavy probíhaly v Nizozemí, Francii, Rakousku, Německu, Itálii, Rumunsku, Ukrajině, Slovensku, Polsku, Bulharsku, Rusku, Walesu, Severním Irsku, Irsku, Švédsku a Maďarsku.

Podstatou projektu bylo vytvoření tzv. Nekonečného plátna. Umělci jednotlivých zemí, ve kterých se akce pořádala, vyjádřili svou uměleckou vizi na evropské téma namalováním obrazů akrylovými barvami na dvanáct metrů dlouhé pásy malířského plátna. Každý výtvarník měl k dispozici vymezenou část o rozměrech 70 x 50 cm. Pomalované pásy plátna pak byly po převezení do Čech postupně spojovány v "nekonečný obraz". Výsledek představující jakési "superpanorama" či spíše výtvarnou podobu vyvolaného kinofilmu s jednotlivými pokreslenými políčky, je svého druhu největší na světě.

  Otvírací dny Čas
Leden - Březen Út - Pá 9:00 - 16:00
Duben Út - Ne 9:00 - 17:00
Květen - Červen Út - Pá 9:00 - 17:00
  So + Ne 9:00 - 18:00
Červenec - Srpen Út - Ne 9:00 - 18:00
Září - Říjen Út - Ne 9:00 - 17:00
Listopad - Prosinec Út - Pá 9:00 - 16:00


Památník Vojna Lešetice (Muzeum Obětí Komunismu)

pamatnik-vojna-lesetice-1.jpg
Autenticky dochovaný vězeňský areál, svého druhu ojedinělý ve střední Evropě. Tento původně zajatecký tábor pro německé válečné zajatce, situovaný mezi bývalými uranovými šachtami, sloužil v období 1949–1951 jako tábor nucených prací a následně do roku 1961 jako vězeňské zařízení pro politické odpůrce komunistického režimu. Expozice seznamují s perzekucí po únoru 1948, protikomunistickým odporem a přibližují dějiny uranového hornictví.


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz