Žlunice

Žlunice, 507 34, Žlunice, Tel.: +420 493 595 260, obec.zlunice@tiscali.cz
Žlunice/Společnost - Žlunice
Dominantou obce je nepochybně farní kostel sv. Petra a Pavla a svým způsobem i farní budova. Jižkosrel koncem 12. století, ne-li o sto let dříve, byl vystavěn kostel v románském slohu. Byl jistě dřevěný jako celá řada kostelů na Novobydžovsku. Původně byl zasvěcen sv. Petru. Během času kostel zchátral, a proto byl postaven kostel nový, nynější. Ten vznikl patrně ve druhé čtvrtině 14. století v souvislosti s cihlovou architekturou horního Polabí, se kterým jsou Žlunice spojeny svým vladyským rodem z Verdeka (u Dvora Králové). Kostel je cihlová stavba, což u nás v době gotické není tak častý zjev. Byl původně o polovinu kratší a patrně bez věže. Zvon, či zvony byly asi zavěšeny na dřevěné zvonici vedle kostela, jako je tomu dosud v Kozojedech.
V letech 1701 – 1704 byl rozšířen – prodloužen směrem západním a byla také přistavěna věž a boční kaple, roku 1728 druhá boční kaple. Loď byla nově sklenuta „plackovou“ klenbou – dříve měl kostel strop rovný. V presbytáři byla ponechána původní klenba gotická. Byla zazděna i čtyři okna na východní a jižní straně. Staré oltáře z r. 1821 a 1827 i kazatelna bez jakékoliv umělecké i historické ceny byly vzhledem ke špatnému stavu nahrazeny novým moderním vybavením. Je však pravděpodobné, že pod omítkou v presbytáři jsou zachovány cenné gotické fresky. Vlevo od hlavního vchodu je ve zdi kamenný náhrobek Kryštofa Mitrovského z Nemyšle. Na věži jsou dva velké zvony. Menší je z r. 1555 a druhý z r. 1620.
faraPoslední velká oprava kostela byla v letech 1984 – 1987. Stavba dostala novou omítku. Alukrytová krytina střechy byla nahrazena starou krytinou břidlicovou. Vnitřek byl nově vymalován. Byly pořízeny nové věžní hodiny nákladem obce.
Farní budova pochází z r. 1763. Po stránce slohové je bez většího významu.
K historicko uměleckým památkám nutno přiřadit i kamenné skulptury na veřejném prostranství. Jedná se o kamennou sochu Pieta na podstavci, pod budovou fary, od neznámého sochaře či kameníka. Byla pořízena r. 1749 nákladem Matěje Vršaly. Druhá kamenná socha je sv. Jan Nepomucký na podstavci mezi lipami při rozcestí silnic k Sekeřicím a Kozojídkám. Pořídil ji r. 1728 Jan Kohout, myslivec, za 50 zl. Třetí skulptura je kamenný kříž u budovy Jednoty z r. 1867.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz