Železné

666 01, Železné, Tel.: +420 549 418 285, obec@zelezne.cz
Železné/Společnost - Železné
Název obce je odvozen od těžby železné rudy. V historických pramenech se objevuje ve tvaru Železné , Železná (MZA Brno).
Původní osídlení obce se vyvíjelo kolem návsi se statky a mělo výrazně zemědělský charakter. Poblíž obce stával hrad, v 15. stol. již pustý.
Majetková držba: ves držel klášter Porta coeli, tvrz samostnou potom rod Železných (Železníků) ze Železného (po husitských válkách, vymírá v 16. století). Nejvýznamnějším členem této rodiny je Jan Starší ze Železného, připomínaný 1465 jako purkrabí v Olomouci.
V Železném byl od počátku poplužní dvůr, který patřil po většinu času klášteru. Roku 1662 byl prodán radnímu města Brna Michalu Rauseckovi. V dalších letech byl několikrát prodán do soukromého vlastnictví a r. 1707 opět klášteru Porta Coeli. Roku 1786 byl klášter císařem Josefem II. zrušen, dvůr byl rozdělen a rozprodán. Z událostí minulých let stojí ještě za zmínku, že asi roku 1858 byla postavena kaple na návsi, r. 1875 stihla obec povodeň, r. 1921 byl založen Dobrovolný sbor hasičský, který měl 44 členů. Roku 1927 bylo zavedeno elektrické osvětlení, a r. 1928 byl postaven na návsi pomník padlým a zemřelým v I. světové válce, do které odešlo 57 mužů, z nichž 15 bylo zabito.
Rod Železníků vlastnil nejen dvůr v Železném, ale také v nedalekých Vohančicích. Svědčí o tom i račí klepeta v obecních znacích.

  • Kaple svatého Václava
  • Památník obětem první světové války
  • 5 křížůHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz