Žehušice

Hlavní, 285 75, Žehušice, Tel.: +420 327 399 114, zehusice@zehusice.cz
Žehušice/Společnost - Žehušice
Okolí Žehušic bylo osídleno již v dávných dobách - dokazují to četné nálezy nádob, zbraní, kamenných klínů, škrabadel, ale i bronzových ozdob nebo žárových hrobů.

1350 - první dochovaná písemná zmínka - Hynek a Ješek Vítkovi
1430 - majiteli rytíři Žehušičtí z Nestajova
1540 - povýšení na městečko Ferdinandem I
1601 - ztráta statutu městečka
1661 - obec získal Michael Osvald, hrabě z Thunu-Hohensteinu
1679 - stavba nového zámku
1760 - zahájení stavby kostela Sv. Marka
1770 - stavba maurské zvonice
1746 - narození Jana Václava Sticha. Dosáhl světové proslulosti jako virtuóz na lesní roh pod jménem Giovanni Punto
1826 - hrabě Josef Matyáš založil oboru v nynější podobě
1822 - kamenný most přes Doubravu
1832 - na most byla umístěna socha sv. Jana Nepomuckého
1865 - Žehušice povýšeny na městys
1918 - majetek rodiny byl zabrán
1925 - zmenšené panství zakoupil Václav Stome, ředitel Agrární banky v Praze
1931 - obecní zastupitelstvo schválilo návrh nového znaku Žehušic
1948 - 1989 - charakter obory a parku zůstal zachován
1989 - majetek byl navrácen zpět rodině

 • Jan Václav Stich (* 1746) – dosáhl světové proslulosti jako virtuóz na lesní roh pod jménem Giovanni Punto
 • František Novák (18. 12. 1867 – 2. 12. 1943)
 • Josef Khyn (14. 2. 1884 - ?)
 • MUDr. Jarmil Věšín (7. 5. 1858 – 12. 9. 1932)
 • Josef Kaunický (8. 8. 1820 – 22. 12. 1908)
 • Jindřich Strnad (11. 11. 1865 – 10. 9. 1930)
 • Empírově upravený zámek z roku 1826
 • Barokní kostel svatého Marka z roku 1760 s márnicí v maurském slohu
 • Socha Sv. Jana Nepomuckého z roku 1830 na mostě přes Doubravku
 • Přírodní památka Žehušická obora, ve které je chováno stádo bílých jelenů
 • Přírodní památka Žehušická skalka
 • Dub u silnice z Borku do Žehušic

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz