Ždánov

344 01, Ždánov, Tel.: +420 379 722 392, info@zdanov.cz
Ždánov/Společnost - Ždánov
Obec Ždánov se nachází v okrese Domažlice, kraj Plzeňský. Počátkem roku 2012 zde žilo 146 obyvatel, v roce 2006 jich bylo 132.

(Zdroj: Wikipedie)

První zmínka o obci Ždánov pochází dle historických pramenů již z doby kolem roku 1420, kdy byla majetkem Pivoňského kláštera a o něco později tehdy ještě obce Domažlické. V 15. století zpustla a kolem roku 1579 měla být znovu osídlena.

Dle Berní ruly z roku 1654 patřil Ždánov řádu sv. Augustina sídlícího v klášteře pivoňském.

V Tereziánském katastru po vyplnění berních přiznání, tzv. fassí, jež byl započat r. 1713 a dokončen r. 1756, náležela obec k dominikálu, byla majetkem stavu duchovního, a tak zde nebyli samostatní hospodáři. Zapsán byl v obci pouze mlýn, návesní rybník, farnost ve Štiboři a kaple sv. Kolomana.

Historie obce je spojena s počátky výroby keramiky na Chodsku. V obci samotné byla založena první manufaktura dne 25.8.1814 Františkem Josefem Mayerem. Další významnou osobností obce byl páter František Lang, který se narodil dne 27.6. 1853 v rodině učitele Josefa Langa. Vedle zásluh o archeologický výzkum na Domažlicku a místopisných prací o dějinách farností regionu se podílel i na založení Muzea Chodska v Domažlicích.

Mezi významné historické památky obce patří bývalý zámeček s hospodářským dvorem. Původní zámek byl postaven r. 1730 Pivoňskými Augustiniány, v jejichž držení zůstal až do r. 1787, kdy byl klášter zrušen. Proti hlavní budově klášterního dvora stojí socha sv. Augustina z r. 1763. Další významnou stavbou je kaple sv. Kolomana pocházející z r. 1684, jež byla vystavena v místní části Hrůbek pivoňským klášterem na počest ždánovského poustevníka Kolomana. Jedná se o raně barokní osmibokou stavbu (oktogon) s pětibokým chórkem, jež r.1 961 vyhořela a r. 1963 byla zcela zbořena.

Zámek Ždánov
Kaple blaženého Kolomana
Socha svatého Augustina
Přírodní rezervace Postřekovské rybníky
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz