Žár

374 01, Žár, Tel.: +420 386 362 152, obeczar@quick.cz
Žár/Společnost - Žár
Ohledně původu názvu neexistuje jednoznačný výklad - možná je buď německá nápodoba českého slova Žďár nebo odvození od středohornoněmeckého slova saher, s významem ostřice, rákos.

Ves Žár je v historických pramenech poprvé zmiňována již k roku 1186, kdy byl zdejší dvůr věnován klášteru v rakouském Zwettlu. Tato zmínka (predium… cui nomen est Lazisich, tj. dvůr, jehož jméno jest Lazice) nasvědčuje, že v nejstarších dobách bylo pojmenování sídla odlišné od dnešního. Kolem roku 1270 ho koupili Vítkovci, Ale již roku 1221 je pro totéž místo doložen název současný (predium… quod vulgariter Sahar apellatur, tj. dvůr jenž se obecnou řečí zve Žár). Tehdy je zmiňován i Žárský rybník, který tak patří mezi nejstarší dodnes existující české rybníky.  V roce 1359 prodal Vilém  z Landštejna žárský dvůr  spolu s novohradským panstvím Rožmberkům. Od posledního rožmberského vladaře Petra Voka získali ves roku 1610 Hockové z Zweibrucku, ale o osm let později se Žár vrátil k panství Nové Hrady, pod něž patřil až do zániku feudálního zřízení v polovině 19. století. Potom připadl jako osada obce Žumberka k novohradskému okresu a teprve na sklonku 19. století se stal samostatnou obcí. V současnosti patří k Žáru osady Božejov a Žumberk a žije zde 327 obyvatel.

  • Žárský rybník poblíž vesnice patří k nejstarším českým rybníkům, byl založen v roce 1221. Na ostrůvku uprostřed něj nechali Buquoyové zřídit letohrádek, který již ovšem zanikl.
  • V místní části Janovka stojí kaple z roku 1891.
  • Jihozápadně od Žáru leží na mírném návrší opevněná ves Žumberk s tvrzí.

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz