Zvolenovice

588 56, Zvolenovice, Tel.: +420 567 213 806, ou.zvolenovice@volny.cz
Zvolenovice/Společnost - Zvolenovice
Severozápadně od Zvolenovic vystupuje skupina do oválu uspořádaných kopců, vytvářející dohromady nízký hřbet. Je to nejprve Blahův kopec 621 m n. m., Čížovský kopec 636 m n. m., Moučkův kopec 644 m n. m. Dále k severu následuje Hochův kopec 649 m n. m. a za údolím přítoku Řečice Hustý kopec 645 m n. m. Další vrchy se nacházejí i jihozápadně a jižně od Zvolenovic, z nichž nejvyšší je Hlavní vrch 583 m n. m. Ze sedel mezi vrchy odtéká k jihozápadu, do Dačické sníženiny, několik toků, jejichž údolí tvoří dobře rozpoznatelný rys východních svahů Dačické sníženiny. (M. Hrádek)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1366.[1], kdy Menhart z Hradce postoupil synům Jindřicha z Hradce Jindřichovi a Henzlínovi město Telč a vesnice, mezi nimiž jsou také uváděny Zvolenovice. Od té doby byla ves součástí telčského panství až do r. 1849. Podle vceňovacího operátu žilo r. 1843 ve Zvolenovicích 168 obyvatel, z toho 80 mužů a 88 žen ve 27 domech a 34 domácnostech. Z nich se živilo 15 zemědělstvím, 2 živnostmi, vedle 17 nádeníků. Desátky se odváděly panství Telč. Ze Zvolenovic se jezdilo na týdenní úterní trhy do Telče. Ve vsi byl 1 kovář a 1 krejčí.

Do r. 1849 byly Zvolenovice součástí panství Telč v Jihlavském kraji. V letech 1850 až 1855 podléhaly politické pravomoci Podkrajského úřadu v Dačicích a v soudní správě Okresnímu soudu v Telči. Po zřízení smíšených okresních úřadů s politickou a soudní pravomocí byly roku 1855 až 1868 podřízeny Okresnímu úřadu v Telči. Když byly roku 1868 veřejná správa a soudnictví opět odděleny, vrátily se pod politickou pravomoc Okresního hejtmanství v Dačicích, od roku 1919 okresní správu politickou a od roku 1928 okresní úřad tamtéž a v soudnictví pod Okresní soud v Telči. Po osvobození v květnu 1945 náležely pod Okresní národní výbor v Dačicích a Okresní soud v Telči. Při územní reorganizaci roku 1949 byly podřízeny správnímu okresu Třešť a v jeho rámci nově vzniklému Jihlavskému kraji. Při další územní reorganizaci v polovině roku 1960 byly připojeny pod správní okres Jihlava a Jihomoravský kraj až do zrušení Okresního úřadu v Jihlavě koncem roku 2002. Od roku 1960 do roku 1971 byla připojena pod Zvolenovice obec Vystrčenovice. V roce 1980 byly Zvolenovice připojeny pod město Telč. Od roku 1990 je v obci samostatný obecní úřad. Od roku 2003 spadají jako samostatná obec pod pověřený Městský úřad v Telči v samosprávném Kraji Vysočina. V soudnictví náležela obec do poloviny roku 1960 pod Okresní soud v Třešti, poté pod Okresní soud v Jihlavě.

Ve 2. polovině 19. a v 1. polovině 20. století se většina obyvatelstva obce živila zemědělstvím. Obec byla elektrifikována připojením na síť ZME Brno roku 1931. JZD vzniklo v roce 1957, v roce 1960 bylo sloučeno s JZD Vystrčenovice a nakonec v roce 1975 bylo sloučeno do JZD Dolní Vilímeč. Nyní převládající zaměstnání: zemědělství.

(Zdroj: Wikipedie)

  • Výklenková kaplička a boží muka u silnice k Telči
  • Budova bývalé školy

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz