Zvíkovské Podhradí

397 01, Zvíkovské Podhradí, Tel.: +420 382 285 639, ou.zvikov@c-mail.cz
Zvíkovské Podhradí/Společnost - Zvíkovské Podhradí
Zvíkovské Podhradí nabízí turistům koupání a sportování v nově upraveném areálu koupaliště, hotelové a pohostinské služby, ubytování v soukromí, možnost zapůjčení lodiček, jízdních kol i zakoupení rybářských lístků. Výhodná poloha v blízkosti dalších památek skýtá nesčetné možnosti poznávání. K výrazným dominantám patří mosty přes Otavu a Vltavu, postavené na přelomu 50. a 60. let tzv. letmou betonáží. Půvab starých řek nenávratně zmizel, ale jejich nová podoba umožňuje lodní dopravu.

Zvíkovské Podhradí (400 m n. mořem) je turisticky vyhledávaná obec, původním jménem
Karlov. Kraj byl spjat se šlechtickým rodem Schwarzenbergů a název Karlov vznikl na počest Karla Filipa ze Schwarzenberga (1771 – 1820), vítěze nad císařem Napoleonem u Lipska. Původní podhradí leželo pod zvíkovským hradem směrem k řece Otavě. Obec tvořilo několik hospodářských stavení, nechyběl hřbitov, ani mlýn, kde se mlelo ještě počátkem 20. století (posledním mlynářem byl Arnošt Pulz).
Tvrdý život spjatý s lesy a řekou byl propojen v minulých stoletích s vorařským řemeslem.
Podhradí se také pyšnilo kostelíkem sv. Mikuláše ze 13. stol. Roku 1829 byl kostel uzavřen a záhy poté zbořen. Dnes jsou zbytky původního Podhradí zapomenuty pod vodami řek Vltavy a Otavy, které zde vystoupily vybudováním Orlické přehrady až o 30 m. Karlov, dnešní Zvíkovské Podhradí, vzniká tak, že vrchnost uvolnila nad hradem půdu pro
domky vorařů a lesních dělníků. Splavováním dřeva, vorařinou, se živila řada místních mužů.
Posledním žijícím vorařem na Zvíkově, který se svou partou plavil vory až do Prahy, je
devadesátiletý pan Josef Štofl.

  • Návesní kaple - zasvěcená svatému Václavu. Zvon, který je zavěšený v kapli byl nalezený v roce 1946 u řeky Otavy. Karel VI. Schwarzenberg ho místním věnoval. Původ zvonu je nejasný, mohl by pocházet z kostela svatého Mikuláše pod hradem.
  • pomník padlým v I. světové válce - Na horní části pomníku jsou uvedena jména padlých spoluobčanů a tento nápis: OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY 1914 - 1918. V spodní části pomníku je uvedeno: VĚNUJÍ MÍSTNÍ OBČANÉ A RODÁCI Z AMERIKY. V nejspodnější části podstavce je vpravo uvedeno: Vojt. Uher v Písku.
  • zdobný kříž na kamenném podstavci.
  • zděná boží muka.

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz