Zlukov

391 81, Zlukov, Tel.: +420 381 583 718, ou@zlukov.cz
Zlukov/Společnost - Zlukov
Obec Zlukov má výměru 603,5 ha a leží v nadmořské výšce 410 metrů asi 2 km severovýchodně od Veselí nad Lužnicí. V současné době žije v obci 235 trvale přihlášených občanů. První zmínky o Zlukově jsou kolem r.1200. Od té doby osada vystřídala několik pánů. Naposledy patřila pánům z Hradce. Nejvíce obyvatel bylo v obci počátkem minulého století ( r.1921 – 404 obyvatel ).

Na návsi u rybníka je kaplička zasvěcená svatému Janu Nepomuckému postavená v r. 1875. Opodál stojí školní budova (r.1904), ve které je mateřská škola. Před školou byl postaven pomník místního rodáka Jakuba Vojty Slukova, který byl známým hercem Národního divadla a žil v letech 1847 – 1903. Byl zde postaven pomník padlých v 1.světové válce. Při významných událostech byly v obci vysazovány lípy r. 1918, 1945, 1989, 2001.

Na návsi nechybí ani prodejna smíšeného zboží a hospoda. Místní obyvatelé již od nepaměti udržují tradice – masopustní průvod obcí, babské hody, dětský karneval, pouť, posvícení, Barborky, Lucky a Mikuláš.

Průjezdná komunikace obcí vede z Veselí nad Lužnicí, pokračuje přes Újezdec do Kardašovy Řečice.V letním období je hojně využívána cyklistická stezka č.1195, která míří do lesů kolem řeky Nežárky.

První písemné zmínky o obci Zlukov jsou od r.1200 (ze spisu J.Hrubého). V té době zde byli osadníci německé národnosti. V r. 1382 patřil Zlukov bratrům Vyšatovi a Buzkovi z Machovic, kteří svůj majetek postoupili králi Václavu IV. V 15. století dostali Zlukov rytíři Smrčkové z Mnichu. Ti Zlukov prodali Kateřině, kněžně Minsterberské ze Sas, manželce Jindřicha IV. A tak se dostal Zlukov do majetku pánů z Hradce a byl připojen panství Řečickému.

Od r. 1720 jsou záznamy, v nichž nacházíme jména osadníků českého původu. Potomci těchto osadníků žijí v obci dodnes. V r. 1921 bylo ve Zlukově 404 obyvatel.

Na návsi u rybníka stojí kaple sv. Jana Nepomuckého, původně dřevěná a r. 1875 přestavěná na zděnou. Roku 1935 byla opravena nákladem 13 000 korun.

V r. 1904 byla postavena dvoutřídní škola. Před školou v malém parčíku je pomník zlukovského rodáka Jakuba Vojty Slukova, významného herce, prvního ředitele divadla Uránie a člena Národního divadla. Pamětní deska je na jeho rodném domě č. 17.

Před pomníkem J. Vojty Slukova stojí “lípa svobody” a u ní pomník padlých zlukovských občanů z 1. světové války

  • Pomník J. Vojty Slukova před školou
  • Mohylník Klobásná II., archeologické naleziště v lese Klobásná
  • Milník

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz