Zlončice

278 01, Zlončice, Tel.: +420 315 787 124, info@obeczloncice.cz
Zlončice/Společnost - Zlončice
Náhorní terasy Vltavy byly odpradávna ideálním místem k osídlení. Zlončice představují jednu z nejstarších vsí v regionu. První písemná zmínka o ní pochází již z roku 1052.

hlavackovastran.jpgVýznamnou lokalitu obce představuje přírodní biokoridor a chráněná krajinná zóna Zlončická rokle, která je součástí Přírodního parku Dolní Povltaví, kde rostou vzácné rostliny. Nad místní částí Dolánky se vyskytuje vzácná rostlina hlaváček jarní, který patří mezi velmi ohrožené druhy květeny České republiky. Nachází se v místě, jež bylo na jeho počest nazváno Hlaváčková stráň. Tento výskyt byl jedním z hlavních důvodů pro vyhlášení přírodní památky. K dalším druhům zdejších teplomilných rostlin patří také kavyly, pcháč bezlodyžný, koniklec luční český nebo jestřábník chlupáček.

Dle adresáře firem z roku 1932 měla obec Zlončice 2 hostince, koláře, kováře, obuvníka, obchod s lahvovým pivem, 7 rolníků, řezníka, 2 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek a trafiku.

V roce 1937 věnovalo Vlastenecko-dobročinné sdružení Obec baráčníků ve Zlončicích obci významný památník, a to pomník obětem 1. světové války.

V roce 2002 zasáhla část obce ničivá povodeň. Jako vzpomínka na tuto nepříjemnu událost se každý rok na přelomu srpna a září pořádá Zlončický den.

Chronologický přehled územně administrativní příslušnosti obce posloupně, jak ke změnám v jednotlivých letech docházelo:
1850 země česká, kraj Praha, politický okres Slaný, soudní okres Velvary
1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Velvary
1868 země česká, kraj Praha, politický okres Slaný, soudní okres Velvary
1912 země česká, kraj Praha, politický okres Slaný, soudní okres Kralupy nad Vltavou
1913 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Kralupy nad Vltavou
1939 země česká, Oberlandrat Mělník, politický i soudní okres Kralupy nad Vltavou
1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Roudnice nad Labem, soudní okres Kralupy nad Vltavou
1945 země česká, správní i soudní okres Kralupy nad Vltavou
1949 Pražský kraj, okres Kralupy nad Vltavou
1960 Středočeský kraj, okres Mělník

  • Přírodní památka Hlaváčková stráň – suché louky a skalní stepi na strmém svahu nad pravým břehem řeky Vltavy, 2 km jižně od vesnice.

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz